Lastenneuvola

Tervetuloa lastenneuvolaan!

Lastenneuvolapalvelut löydät Äänekosken terveysasemalta osoitteesta Terveyskatu 8, 44100 Äänekoski. 

Lastenneuvoloiden keskitetty ajanvaraus- ja puhelinaika:  ma-pe klo 10-11, puh. 020 632 2696.
Sähköinen ajanvaraus:
https://ajanvaraus.aanekoski.fi/ajanvaraus/app

Lastenneuvolatyö on terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista sekä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen seurantaa ja tukemista.

Keskeisiä tehtäviä on lapsen kehityksen seuranta ja tukeminen sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen sekä rokotukset. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta heitä voidaan auttaa ja ohjata tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.

Lastenneuvola toimii yhteistyössä mm. puheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin, psykologin, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, perheneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa.

Määräaikaistarkastukset lastenneuvolassa

sairaalasta kotiuduttua äitiysneuvolan terveydenhoitajan kotikäynti 1-2 kertaa
1 kk lastenneuvolan terveydenhoitaja
6 vko   
lääkäri ja th synnytyksen jälkeinen mieliala lomake
2 kk   
terveydenhoitaja (rokotus)
3 kk
terveydenhoitaja (rokotus)
4 kk
lääkäri ja th (rokotus) 
5 kk
terveydenhoitaja (rokotus) vauvaperheen arjen voimavarat-lomake 
6 kk
terveydenhoitaja (neuvolassa täytetään perheväkivallan seulonta -lomake)
8 kk
lääkäri ja terveydenhoitaja
1 v
terveydenhoitaja (rokotus)
1 v 6 kk
lääkäri ja th (rokotus)
2 v
terveydenhoitaja
3 v
terveydenhoitaja (lene)
4 v
th ja lääkäri erillisinä käynteinä (lene, rokotus)
5 v
terveydenhoitaja (lene)
6 v
terveydenhoitaja (lene, rokotus)

Molempien vanhempien toivotaan olevan mukana ainakin 4 kk, 1 v 6 kk ja 4 v lääkärikäynneillä. Ennen 4 kk ja 1 v 6 kk käyntiä vanhempia pyydetään täyttämään perheen voimavara-kysely, joka tuodaan mukana vastaanotolle. 6 vkon käynnillä kartoitetaan synnyttäneen äidin mielialaa ja toivomme äitien täyttävän valmiiksi synnytyksen jälkeinen mieliala-lomakkeen. 6 kk käynnillä tehdään STM:n neuvolatyön suosituksen mukainen parisuhdeväkivallan seulontakysely. Kaikki lomakkeet voi saada neuvolasta tai tulostaa edellisestä listasta kyseisen määräaikaistarkastuksen kohdalta ja täyttää valmiiksi kotona.

Lastenneuvoloissa on käytössä lene-tutkimusmenetelmä 3-6 vuotiaille. Lene sisältää yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden jokaiselle ikäryhmälle. Lenessä tutkitaan mm. näkö, kuulo, lapsen motorisia taitoja, kielenkehitystä ja vuorovaikutustaitoja.

Lastenneuvolalla ja varhaiskasvatuksella on käytössä yhteinen 4- ja 5- vuotiaiden lasten kehityksen seurantalomake, joka on tarkoitettu kodin, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyövälineeksi.

Linkkejä


Duodecim terveyskirjasto - Lapset