Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalvelut

Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi

Arjen tuen vastuualueeseen kuuluvat vanhusten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeasiakkaiden arjessa selviytymistä edistävät sosiaalipalvelut. Arjen tuen palveluiden piiriin pääsee ottamalla yhteyttä Arjen tuen palveluohjaajaan, jonka toimesta tehdään palvelutarpeen arviointi ja ohjataan asiakas tarvittavien palveluiden piiriin.

Arjen tuen palveluohjaus

  • Vs. sosiaalityöntekijä Anni Lahti puh. 0400 237 144
  • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluohjaaja Liisa Mustonen puh. 0400 115 683
  • Vammaispalveluiden palveluohjaaja Suvi Tikander puh. 040 523 6010

Tukea asumiseen ja arjenhallintaan kotona

Palvelun nimi ja tuottaja 

Tukiasumisen tiimi/Arjen tuki/Äänekosken kaupunki

Palvelu on tarkoitettu 

Tavoitteellista ohjausta aikuisen mielenterveys- ja päihde asiakkaan arki elämän sujumiseksi kodissa ja kodin lähiympäristössä. Asumisen tukea henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.

Sijainti 

Tukiasumisen tiimin tilat sijaitsevat Kalevankatu 7 B 3krs. Toiminta alue - koko Äänekoski.

Yhteystiedot 

Vastaava ohjaaja
Marika Uusitalo
0400 115 521
marika.uusitalo@aanekoski.fi

Avoinna 

Tukiasumisen tiimin ohjaajat ja hoitajat työskentelevät ma-pe 7.30 – 16.00 

Päivystyspuhelin pe 16-20, la-su 11-19: 0400 115 715


Toimintakalenteri 

Palveluun hakeutuminen ja maksullisuus 

Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjaaja on koordinaattori; arvioi ja ohjaa asiakkaita tukiasumisen tiimin asiakkaaksi. Liisa Mustonen 0400 115 683, liisa.mustonen@aanekoski.fi

Palvelun sisältö 

Tukiasumisen tiimi mahdollistaa itsenäistä asumista omassa asunnossa joko siirryttäessä palveluasumisesta omaan asuntoon tai kuntoutumisen tukemiseen luotua asumisen tukea vaihtoehtona palveluasumiseen. Kuntoutuja asuu omassa asunnossa itsenäisesti tai pienessä ryhmäasumisessa. Tukiasumisen tuki voi olla tilapäistä tai pitkäkestoista, jota arvioidaan säännöllisesti. Tavoite on auttaa asiakasta toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja luoda yhteys asuinalueen paikallisiin palveluluihin. 

Ryhmätoiminta on yksi tuen muoto ja tukiasumisen tiimin ohjaajat verkostoituvat eri toimijoiden kanssa, ennaltaehkäisevä työ on yksi toiminnan muoto. Tukiasumisen tärkeä tehtävä on säilyttää tuen jatkumo; tuki ja hoitosuhde ei katkea tilapäisen sairaala ja lyhytaikaisen asumispalvelun aikana, yhteistyö jatkuu hoitavan tahon kanssa ja hoitosuhde asiakkaaseen. Tukiasumisen tiimin ohjaajat ovat suunnitelma/siirtymä vaiheissa mukana, tavoitteena saada saumaton kotiutus avohoitoon. Henkilökuntaa kolme ohjaajaa ja kaksi hoitajaa. Mielenterveystyön ja päihdeohjaustyön itsenäisen asumisen ohjaus on asiakkaalle maksutonta.


Asumisyksikkö Tukipilari

Palvelun nimi ja tuottaja 

Tukipilari/Arjen tuki/Äänekosken kaupunki

Palvelu on tarkoitettu 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö on koti ja mahdollisuus myös lyhytaikaisiin sijoituksiin ja intervalli kuntoutus jaksoihin. 

Sijainti 

Tukipilari sijaitsee Suolahdessa; Sumiaistentie 102 n. 1,5km Suolahden keskustasta.

Yhteystiedot 

Vastaava ohjaaja
Marika Uusitalo
0400 115 521
marika.uusitalo@aanekoski.fi
Hoitajat 0400 115 522

Avoinna 

Tukipilarissa on henkilökunta paikalla 7.00 – 20.00 ja yöpartio käy yöllä yksikössä.

Palveluun hakeutuminen ja maksullisuus 

Arjen tuen mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluohjaaja on asiakastyön koordinaattori; arvioi tarpeen ja hoidonporrastuksen. Palveluohjaaja Liisa Mustonen, 0400 115 683, liisa.mustonen@aanekoski.fi

Palvelun sisältö 

Tukipilari on kuntoutujien koti ja pyrimme kodinomaisuuteen ja lyhytaikaishoidon paikkoja käyttäville suunnittelemme yksilöllisen kuntoutussuunnitelman avohoidon kanssa yhteistyössä. Tukipilarissa on 3 hoitajaa ja 0,4 sairaanhoitaja yhteinen Niittywillan kanssa. Yhteisön toimintaa suunnittelevat henkilökunta ja asukkaat yhdessä yhteisökokouksissa, huomioon otetaan eri ikäryhmien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. 

Ryhmätoimintaa järjestämme yhteistyössä tukiasumisen tiimin kanssa; ohjaajat järjestävät virikeryhmää 1 x vko ja tarvittaessa arjen hallinta ryhmä 1 x vko. Päätavoite kuntoutuksessa on kodin/yhteisön ulkopuolinen toiminta. 

Tukipilarissa on 12 asiakaspaikkaa, huoneissa on omat wc, kolmessa huoneessa suihku ja yhteinen kylpy- ja kodinhoitohuone. Keittiö ja olohuone x 2, yhteinen tietokone ja televisio x 2. Pitkäaikaisella päätöksellä noudatamme palveluasumisen maksuperiaatteita, jotka määräytyvät tulojen mukaan hoito/kuntoutus, ruoka ja asuminen sisältyvät hintaan. Lyhytaikainen maksu 17,60€/vrk. Suolahden keskuskeittiöltä tulee lounas/päivällinen ja elintarvikkeet, ruuan valmistus on mahdollista ohjauksella sovitusti.


Mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoimintaa 

Palvelun nimi ja tuottaja 

Dynamo/Arjen tuki/Äänekosken kaupunki

Palvelu on tarkoitettu 

Aikuisille mielenterveyskuntoutujille

Sijainti 

Kalevankatu 7 C 18
44100 Äänekoski

Yhteystiedot 

Ohjaaja Sari Laitinen, 040 546 7870, sari.laitinen@aanekoski.fi
Ohjaaja Mirja Remonen, 040 514 1479, mirja.remonen@aanekoski.fi

Avoinna 

Maanantai  ja torstai 10-15

tiistai ja keskiviikko 9-15 Perjantai 9 - 14 Henkilökunta paikalla ma-pe 8.00 – 16.30

Palveluun hakeutuminen ja maksullisuus 

Hakeutuminen suunnitellusti mielenterveyspalvelujen kautta osana palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa.

TYP:n kautta kuntouttavan työtoiminnan asiakkuudet.

Uusi asiakas; ota yhteyttä Dynamoon tai palveluohjaaja Liisa Mustoseen 0400 115 683, liisa.mustonen@aanekoski.fi

Toiminta on asiakkaalle maksutonta.

Palvelun sisältö 

Dynamon tavoitteena on tukea mielenterveysasiakkaiden kuntoutumista ylläpitämällä ja edistämällä heidän edellytyksiään elää ja toimia normaalissa arjessa.

Toiminnoilla tuetaan asiakkaan psyykkistä- fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Asiakkaat osallistuvat toimintaa omien voimavarojensa mukaan yksilöllisten kuntoutussuunnitelmien mukaan.