Mielenterveyteen liittyviä linkkejä

Mielenterveysjärjestöjen toiminta tukee ja täydentää terveydenhuollon psykiatrista ammatillista kuntoutusta.

Omaiset mielenterveystyön tukena Keski-Suomi ry

http://personal.inet.fi/yhdistys/mielenterveysomaisetks/
Yhdistys on mielenterveyspotilaiden omaisten oma yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea omaista ja hänen jaksamistaan.

Mielenterveyskerho Ilona ry

http://www.ilonary.net/

Suomen Mielenterveysseuran sivuille

http://www.mielenterveysseura.fi

Mielenterveystalo

https://www.mielenterveystalo.fi/

Nuorten mielenterveystalo

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/

Mielenterveyden keskusliiton sivuille

http://www.mtkl.fi

Tukinet.net

https://www.tukinet.net/
Kriisikeskus netissä

Hyvis.fi

http://www.hyvis.fi/keskisuomi/fi/Sivut/default.aspx
Hyvis-sivuilta löytyy luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä.

Nyyti.fi

http://www.nyyti.fi
Nyyti ry on opiskelijoiden tukikeskus.

Apua.info – tietoa ja tukea elämän eri tilanteisiin

http://www.apua.info/

Traumaterapiakeskus

http://www.traumaterapiakeskus.com
Traumaterapiakeskus on traumapsykologian asiantuntijakeskus, joka tarjoaa tietoja, neuvontaa, koulutusta, konsultaatiota ja hoitoa traumasta tai traumaattisesta surusta kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille.

Suomen ADHD-aikuiset ry

http://adhd-aikuiset.org/
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan

Suomen DELFINS ry

http://www.suomendelfins.fi
Valtakunnallinen tukijärjestö seksuaalisen hyväksikäytön uhreille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille, sekä muille asiasta kiinnostuneille tukihenkilöille ja -yhteisöille