Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Tavoitteena on, että hoidosta ei aiheudu estettävissä olevaa haittaa. Potilasturvallisuus kattaa sekä hoidon, lääkitys- että laiteturvallisuuden.

Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja hyvään kohteluun. Hoito on toteutettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja hänellä on oikeus suostua hoitoon tai kieltäytyä siitä.

Jos jokin meni pieleen

Aina hoito ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla, vaikka kaikki tekisivät parhaansa. Useimmiten syynä on työntekijästä riippumaton tekijä tai häiriö joko toimintatavoissa tai järjestelmässä. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä, ja siksi on tärkeää selvittää, mitä on tapahtunut.

Jos mielestäsi on tapahtunut virhe, ilmoita siitä välittömästi henkilökunnalle tai anna palautetta kirjallisesti. Toivomme, että otat epäkohdan rohkeasti esiin sinua hoitavien ammattihenkilöiden kanssa. Välitön keskustelu on usein paras ja nopein tapa selvittää asia. Haluamme oppia virheistämme sekä saada kehitysehdotuksia toimintamme parantamiseksi.

Potilasturvallisuus on yhteinen asia

Turvallisen ja hyvän hoidon varmistamisessa myös sinulla on tärkeä osuus. Sinua hoitavilla henkilöillä pitää olla hoitoosi riittävä osaaminen sekä sinusta oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot. Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa varmistaa henkilötietosi mennessäsi esimerkiksi tutkimuksiin, heidän antaessaan sinulle lääkkeitä tai käsitellessään tutkimustuloksiasi. Kerro tarpeeksi itsestäsi, sairaudestasi, mahdollisista riskitekijöistä sekä käyttämistäsi hoitokeinoista ja lääkityksestäsi.

Potilaalla, omaisella tai läheisellä on oikeus tehdä ilmoitus havaitsemastaan vaaratapahtumasta tai sen uhasta.

Jos huomaat puutteita potilasturvallisuudessa, ota asia puheeksi kertomalla havaintosi heti suoraan henkilökunnalle. 

Voit tehdä ilmoituksen myös sähköisenä ja nimettömänä halutessasi alla olevasta linkistä:

Vaaratapahtumailmoitus

Muokattu 29.12.2022