Fysioterapia

Päiväpoliklinikan fysioterapeutti

Päiväpoliklinikan fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua mikäli sinulla on uusi tai äkillisesti pahentunut tuki- ja liikuntaelinvaiva (mm. selkä, niska, niveloireita).

Fysioterapeutti arvio, kivun tai oireen syytä, antaa harjoitteluohjeita, ohjeistaa käsikauppalääkkeiden käyttöä, kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen. Tarvittaessa fysioterapeutti pyytää arviota myös päiväpolin lääkäriltä.

Fysioterapeutin arvioon tullaan vuoronumerojärjestelmän kautta.

Päiväpolin fysioterapeutin jonotustilannetta voi seurata Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen sivuilta.

Fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapeutin vastaanotolla voit hakeutua ilman lähetettä keskitetyn ajanvarauksen kautta, jos sinulla on jokin liikkumiseen tai toimintakykyyn liittyvä haaste.

Fysioterapeutti tutkii ja arvioi liikkumisen ja toimintakyvyn sekä antaa yksilölliset ohjeet toimintakyyn parantamiseksi.

Lasten fysioterapeutin vastaanotto

Lasten fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, jos lapsella on karkeamotorista viivettä, poikkeavia liikemalleja tai tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Lapset ohjautuvat fysioterapeutin vastaanotolle pääsääntöisesti lastenneuvolan ikäkausitarkastuksista, ajan voi varata myös ilman lähetettä. Fysioterapeutti tutkii ja arvioi liikkumisen, jonka perusteella yksilöllinen jatkosuunnitelma.

Toimintaterapeutin vastaanotto

Toimintaterapiassa etsitään ratkaisuja arkeen, silloin kun toimintakyky on ikääntymisen, sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt.

Toimintaterapeutin vastaanotolla tai kotikäynnillä voidaan arvioida suoriutumista erilaisista päivittäisistä itsestä huolehtimisen ja kodin toiminnoista. Haastavia toimintoja harjoitellaan asiakkaalle tutussa ympäristössä tai edistetään omatoimista suoriutumista esimerkiksi apuvälineen avulla tai ympäristöä muokkaamalla. Toimintaterapeutti ohjaa myös yksilöllisten yläraajaortoosien käytössä sekä pienapuvälineiden valinnassa.

Kuntohoitajan vastaanotto

Kuntohoitajan vastaanotto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat toimintakyvyltään ikätasoaan heikommassa kunnossa. Vastaanotto sisältää henkilön toimintakyvyn kartoituksen mm. ravitsemuksen osalta, lihasvoiman testauksen isometrisillä laitteilla sekä tasapainon testaamisen tasapainolevyllä. Kuntohoitaja tekee henkilökohtaisen kuntosaliohjelman ja valmentaa henkilön itsenäiseksi harjoittelijaksi.  Kuntosalilla testauksessa ja harjoitteluohjelmissa hyödynnetään HURSmartTouch älykuntosalia, joiden toiminta perustuu tietokoneohjaukseen.

Valmennuksen jälkeen jäsenille vapaavuoroajat ovat:

  • ma-pe klo 7-8
  • maanantai ja keskiviikko klo 17- 19.45, tiistai ja torstai klo 16- 19.45, perjantai klo 16-19.45
  • lauantai ja sunnuntai klo 7-19.45

Tammikuussa käynti maksu on 11,40€/käynti.

http://www.hur.fi/fi/tuotteet/tuotteet/hur-smarttouch

Fysioterapeutin- toimintaterapeutin sekä kuntohoitajan vastaanotot voivat olla joko yksilö- tai ryhmäkäyntejä.

Kuntoutuksen tasapainoryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat tasapainonsa heikentyneen. Kaikille ryhmätoiminnasta kiinnostuneille tehdään alkuarviointi ennen ryhmään osallistumista, arviointi sisältää perusliikkumiseen ja tasapainoon liittyviä harjoitteita sekä tasapainon testauksen HUR iBalance –laitteella. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa, viiden viikon ajan (yhteensä 10 x á 45 min). Alku- ja loppuarviointi käynnit toteutuvat toimintaterapeutin toteuttamina yksilökäynteinä ja niiden hinta on 11,50 €/käynti. Ryhmäkäyntien hinta on 25 €/10 käyntiä ja se laskutetaan kerralla. Ryhmään voivat osallistua sekä apuvälineen kanssa liikkuvat kuin myös pyörätuolilla pääasiassa liikkuvat. Osallistumiseen ei tarvita lääkinnällisen kuntoutuksen päätöstä tai lääkärin lähetettä.

Aika alkuarviointiin varataan keskitetystä ajanvarauksesta puh. 020 632 2821 (ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–14).

Käynneistä peritään Äänekosken kaupungin hyväksymät asiakasmaksut, yli 18-vuotiailta. 

Apuvälinepalvelu

Äänekosken kaupunki kuuluu alueelliseen apuvälinekeskukseen, joka tuottaa koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin apuvälinepalvelut.

http://www.ksshp.fi/fi-FI/Yhteystiedot/Muut_tutkimus_ja_hoitopalvelut/Apuvalinekeskus(35175)

Äänekosken terveyskeskuksen apuvälinelainaamosta kuntalaisilla on mahdollisuus saada tarvittaessa apuvälineitä lyhyt- tai pitkäaikaislainaan erilaisin perustein.

Apuvälinepalveluaika puh: 020 632 2570 ma 10.00 – 12.00, ti - ke 14.00 – 16.00 ja pe 10.00 – 12.00.

Apuvälineiden huolto

Lainaksi annettujen apuvälineiden huolloista vastaa Äänekosken terveyskeskuksen apuvälinelainaamo. Apuvälineen voit tuoda huoltoon apuvälinepalveluaikoina ma ja pe klo: 10.00 – 12.00 tai ti ja ke klo: 14- 16. 

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden, vian, vamman tai kehitysviivästymän seurauksena. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntouttaa ihminen toimintakykyiseksi, sairaudesta, vioista, vammoista tai kehitysviivästymästä huolimatta. Lääkinnällinen kuntoutus on yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Lääkinnällistä kuntoutusta varten asiakkaalla pitää olla terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon suositus. Mikäli kuntoutuksen järjestämisvastuu on terveyskeskuksella, tekee niiden myöntämisestä päätöksen lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä.

Lisätietoja lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaava fysioterapeutti puh. 020 632 2563

Muita hyödyllisiä linkkejä: