Fysioterapia

Päiväpoliklinikan fysioterapeutti

Päiväpoliklinikan fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua mikäli sinulla on uusi tai äkillisesti pahentunut tuki- ja liikuntaelinvaiva (mm. selkä, niska, niveloireita).

Fysioterapeutti arvio, kivun tai oireen syytä, antaa harjoitteluohjeita, ohjeistaa käsikauppalääkkeiden käyttöä, kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen. Tarvittaessa fysioterapeutti pyytää arviota myös päiväpolin lääkäriltä.

Fysioterapeutin arvioon tullaan vuoronumerojärjestelmän kautta.

Päiväpolin fysioterapeutin jonotustilannetta voi seurata Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen sivuilta.

Fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapeutin vastaanotolla voit hakeutua ilman lähetettä keskitetyn ajanvarauksen kautta, jos sinulla on jokin liikkumiseen tai toimintakykyyn liittyvä haaste.

Fysioterapeutti tutkii ja arvioi liikkumisen ja toimintakyvyn sekä antaa yksilölliset ohjeet toimintakyyn parantamiseksi.

Lasten fysioterapeutin vastaanotto

Lasten fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, jos lapsella on karkeamotorista viivettä, poikkeavia liikemalleja tai tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Lapset ohjautuvat fysioterapeutin vastaanotolle pääsääntöisesti lastenneuvolan ikäkausitarkastuksista, ajan voi varata myös ilman lähetettä. Fysioterapeutti tutkii ja arvioi liikkumisen, jonka perusteella yksilöllinen jatkosuunnitelma.

Toimintaterapeutin vastaanotto

Lapset

Lasten toimintaterapiaan ohjaudutaan yleensä neuvolan, päiväkodin tai oppilashuollon lähettämänä. Perhepalveluiden toimintaterapeutti tekee arvioinnin terapian tarpeesta, jonka jälkeen mahdollinen terapiajakso toteutetaan terveyskeskuksen omana toimintana tai ostopalveluna. Lasten toimintaterapian tyypillisiä tavoitteita ovat toiminnanohjauksen, sensomotoriikan, hahmotuksen ja psykososiaalisten taitojen kehittyminen.

Aikuiset

Toimintaterapiatarpeen arviointiin voi hakeutua esim. muun terveydenhuollon henkilöstön lähettämänä. Arviointi toteutuu usein kotikäyntinä (1-3 käyntiä). Jos arvion perusteella kuntoutuja hyötyy säännöllisestä toimintaterapiasta, toteutetaan terapiajakso 5-10x kuntoutustyöryhmän päätöksellä. Aikuisten toimintaterapiaan ohjautumisen perusteita:

  • Kotikuntoisuutta voidaan tukea tavoitteellisella kuntoutuksella ja apuvälineillä. (esim. aivotapahtumapotilaat)
  • Hahmottamisen pulmat päivittäistoimintoihin liittyen
  • Toiminnanohjauksen pulmat (arkeen liittyvä suunnittelu vaikeutunut, toiminta ei etene suunnitelmallisesti tai loogisesti, mieleen palauttamisen vaikeudet) 
  • Työkyvyn arviointi liittyen kognitiivisiin toimintoihin tai hienomotoriikkaan.
  • Kuntoutuminen vaatii asiakkaan sitoutumista ja motivaatiota.

 Kuntohoitajan vastaanotto

Kuntohoitajan vastaanotto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat toimintakyvyltään ikätasoaan heikommassa kunnossa. Vastaanotto sisältää henkilön toimintakyvyn kartoituksen mm. ravitsemuksen osalta, lihasvoiman testauksen isometrisillä laitteilla sekä tasapainon testaamisen tasapainolevyllä. Kuntohoitaja tekee henkilökohtaisen kuntosaliohjelman ja valmentaa henkilön itsenäiseksi harjoittelijaksi.  Kuntosalilla testauksessa ja harjoitteluohjelmissa hyödynnetään HURSmartTouch älykuntosalia, joiden toiminta perustuu tietokoneohjaukseen.

Valmennuksen jälkeen jäsenille vapaavuoroajat ovat:

  • maanantaista perjantaihin klo 7 - 8 ja 16 - 18
  • lauantai ja sunnuntai klo 7 - 18 

http://www.hur.fi/fi/tuotteet/tuotteet/hur-smarttouch

Fysioterapeutin- toimintaterapeutin sekä kuntohoitajan vastaanotot voivat olla joko yksilö- tai ryhmäkäyntejä.

Kuntoutuksen tasapainoryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat tasapainonsa heikentyneen. Kaikille ryhmätoiminnasta kiinnostuneille tehdään alkuarviointi ennen ryhmään osallistumista, arviointi sisältää perusliikkumiseen ja tasapainoon liittyviä harjoitteita sekä tasapainon testauksen HUR iBalance –laitteella. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa, viiden viikon ajan (yhteensä 10 x á 45 min). Alku- ja loppuarviointi käynnit toteutuvat fysioterapeutin toteuttamina yksilökäynteinä ja niiden hinta on 11,40 €/käynti. Ryhmäkäyntien hinta on 25 €/10 käyntiä ja se laskutetaan kerralla. Ryhmään voivat osallistua sekä apuvälineen kanssa liikkuvat kuin myös pyörätuolilla pääasiassa liikkuvat. Osallistumiseen ei tarvita lääkinnällisen kuntoutuksen päätöstä tai lääkärin lähetettä.

Aika alkuarviointiin varataan keskitetystä ajanvarauksesta puh. 020 632 2821 (ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–14).

Käynneistä peritään Äänekosken kaupungin hyväksymät asiakasmaksut, yli 18-vuotiailta. 

Apuvälinepalvelu 

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden, vian, vamman tai kehitysviivästymän seurauksena. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntouttaa ihminen toimintakykyiseksi, sairaudesta, vioista, vammoista tai kehitysviivästymästä huolimatta. Lääkinnällinen kuntoutus on yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Lääkinnällistä kuntoutusta varten asiakkaalla pitää olla terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon suositus. Mikäli kuntoutuksen järjestämisvastuu on terveyskeskuksella, tekee niiden myöntämisestä päätöksen lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä.

Lisätietoja lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaava fysioterapeutti
puh. 020 632 2563, soittoajat ma, ti, ke klo 11 - 12.

Muita hyödyllisiä linkkejä: