Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Fysioterapia

Päiväpoliklinikan fysioterapeutti

Päiväpoliklinikan fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua mikäli sinulla on uusi tai äkillisesti pahentunut tuki- ja liikuntaelinvaiva (mm. selkä, niska, niveloireita).

Fysioterapeutti arvio, kivun tai oireen syytä, antaa harjoitteluohjeita, ohjeistaa käsikauppalääkkeiden käyttöä, kirjoittaa tarvittaessa sairauslomatodistuksen. Tarvittaessa fysioterapeutti pyytää arviota myös päiväpolin lääkäriltä.

Fysioterapeutin arvioon tullaan vuoronumerojärjestelmän kautta.

Päiväpolin fysioterapeutin jonotustilannetta voi seurata Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen sivuilta.

Vastaanotto arkipäivisin klo 8 - 15.

Lisäksi paikalla maanantaisin ja keskiviikkoisin toinen fysioterapeutti nopeamman palvelun mahdollistamiseksi. Toivomme asiakkaiden hyödyntävän tätä mahdollisuutta

Fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapeutin vastaanotolla voit hakeutua ilman lähetettä keskitetyn ajanvarauksen kautta, jos sinulla on jokin liikkumiseen tai toimintakykyyn liittyvä haaste.

Fysioterapeutti tutkii ja arvioi liikkumisen ja toimintakyvyn sekä antaa yksilölliset ohjeet toimintakyyn parantamiseksi.

Lasten fysioterapeutin vastaanotto

Lasten fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua, jos lapsella on karkeamotorista viivettä, poikkeavia liikemalleja tai tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Lapset ohjautuvat fysioterapeutin vastaanotolle pääsääntöisesti lastenneuvolan ikäkausitarkastuksista, ajan voi varata myös ilman lähetettä. Fysioterapeutti tutkii ja arvioi liikkumisen, jonka perusteella yksilöllinen jatkosuunnitelma.

Toimintaterapeutin vastaanotto

Lapset

Lasten toimintaterapiaan ohjaudutaan yleensä neuvolan, päiväkodin tai oppilashuollon lähettämänä. Perhepalveluiden toimintaterapeutti tekee arvioinnin terapian tarpeesta, jonka jälkeen mahdollinen terapiajakso toteutetaan terveyskeskuksen omana toimintana tai ostopalveluna. Lasten toimintaterapian tyypillisiä tavoitteita ovat toiminnanohjauksen, sensomotoriikan, hahmotuksen ja psykososiaalisten taitojen kehittyminen.

Aikuiset

Toimintaterapiatarpeen arviointiin voi hakeutua esim. muun terveydenhuollon henkilöstön lähettämänä. Arvioinnin perusteella kuntoutujalle suunnitellaan ja toteutetaan tarvittava toimintaterapiajakso omana toimintana.

Kuntohoitajan vastaanotto

Kuntohoitajan vastaanotto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat toimintakyvyltään ikätasoaan heikommassa kunnossa. Vastaanotto sisältää henkilön toimintakyvyn kartoituksen mm. ravitsemuksen osalta, lihasvoiman testauksen isometrisillä laitteilla sekä tasapainon testaamisen tasapainolevyllä. Kuntohoitaja tekee henkilökohtaisen kuntosaliohjelman ja valmentaa henkilön itsenäiseksi harjoittelijaksi.  Kuntosalilla testauksessa ja harjoitteluohjelmissa hyödynnetään HUR SmartTouch älykuntosalia, joiden toiminta perustuu tietokoneohjaukseen.

Valmennuksen jälkeen jäsenille vapaavuoroajat ovat:

  • maanantaista perjantaihin klo 7 - 8 ja 16 - 18
  • lauantai ja sunnuntai klo 7 - 18 

https://www.hur.fi/fi/tuotteet/tuotteet/hur-smarttouch

Fysioterapeutin- toimintaterapeutin sekä kuntohoitajan vastaanotot voivat olla joko yksilö- tai ryhmäkäyntejä.

Aika alkuarviointiin varataan keskitetystä ajanvarauksesta puh. 020 632 2821 (ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–14).

Käynneistä peritään Äänekosken kaupungin hyväksymät asiakasmaksut, yli 18-vuotiailta. 

Apuvälinepalvelu 

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden, vian, vamman tai kehitysviivästymän seurauksena. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntouttaa ihminen toimintakykyiseksi, sairaudesta, vioista, vammoista tai kehitysviivästymästä huolimatta. Lääkinnällinen kuntoutus on yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Lääkinnällistä kuntoutusta varten asiakkaalla pitää olla terveyskeskuksen tai erikoissairaanhoidon suositus. Mikäli kuntoutuksen järjestämisvastuu on terveyskeskuksella, tekee niiden myöntämisestä päätöksen lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä.

Lisätietoja lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaava fysioterapeutti
puh. 020 632 2563, soittoajat ma, ti, ke klo 11 - 12.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Muokattu 23.3.2023