Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Lasten ja nuorten hammashoito

Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Lasten ja nuorten suun terveyden edistämistä ohjaa valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten- ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

  • Alle 1½-vuotiaille  lapsille suun terveysneuvonta tehdään neuvolakäynnin (terveydenhoitaja) yhteydessä.
  • 1½ -, 3- ja 5-vuotiaat kutsutaan hammastarkastukseen (aika kirjeitse kotiin).
  • Koululaisista 1-, 5-, ja 8- luokkalaisille tehdään hammastarkastukset.
  • Oikomishoitokäynneillä ei tehdä perushammashoitoon liittyviä toimenpiteitä.
  • Opiskelijat voivat varata ajan suoraan hammashoitolasta.
  • Käynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.
  • Kouluaikana tapahtuvista hammashoitokäynneistä ovat vastuussa oppilaiden huoltajat.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä hammashoitoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 €.

Muokattu 10.3.2023