Äänekosken terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon hoitoonpääsytiedote toukokuu 2020

Puhelinyhteys terveyskeskukseen Virka-aikana välittömästi. Kehotetaan käyttämään suoravalintoja ja vastaajapalvelun ohjeita.
Hoidon tarpeen määrittely Puhelimitse välittömästi. Kaikissa palvelupisteissä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla 1-5 työpäivän kuluessa, pääsääntöisesti samana arkipäivänä. Päiväpoliklinikalla jonotusjärjestyksessä. Epidemiavastaanotolla päivittäin.
Lääkärin vastaanotot Satunnaiskävijöiden vastaanotoilla, listavastaanotoilla, päihdeklinikalla, neuvoloissa, sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 1-2 viikkoa. Mielenterveyspoliklinikalla 2-3 viikkoa.
Vastaanottosairaanhoitajien, terveydenhoitajien, terapiapalveluiden erityistyöntekijöiden sekä mielenterveys- ja päihdehuollon ammattihenkilöiden vastaanotot 1 työpäivästä 1 viikkoon hoidon tarpeen mukaan.
 Hammaslääkäreiden vastaanotot 1-2 kuukaudessa.
 Suuhygienistien vastaanotot 1 kuukaudessa.