Äänekosken terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon hoitoonpääsytiedote tammikuu 2019

Puhelinyhteys terveyskeskukseen Virka-aikana välittömästi. Kehotetaan käyttämään suoravalintoja ja vastaajapalvelun ohjeita.
Hoidon tarpeen määrittely Puhelimitse välittömästi. Kaikissa palvelupisteissä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla 1-5 työpäivän kuluessa, pääsääntöisesti samana arkipäivänä. Päiväpoliklinikalla jonotusjärjestyksessä.
Lääkärin vastaanotot Puolikiireellisillä vastaanotoilla 4 viikkoa, listavastaanotoilla ja työterveyshuollossa, mielenterveyspoliklinikalla, päihdeklinikalla, neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa  3-4 viikkoa.
Vastaanottosairaanhoitajien, terveydenhoitajien, terapiapalveluiden erityistyöntekijöiden sekä mielenterveys- ja päihdehuollon ammattihenkilöiden vastaanotot 1 työpäivästä 3 viikkoon hoidon tarpeen mukaan.
 Hammaslääkäreiden vastaanotot 3 kuukaudessa.
 Suuhygienistien vastaanotot 4  kuukaudessa.