Äänekosken terveyskeskuksen kiireettömän sairaanhoidon hoitoonpääsytiedote tammikuu 2022

Puhelinyhteys terveyskeskukseen Virka-aikana välittömästi. Kehotetaan käyttämään suoravalintoja ja vastaajapalvelun ohjeita.
Hoidon tarpeen määrittely Puhelimitse välittömästi. Kaikissa palvelupisteissä sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolla 1-5 työpäivän kuluessa, pääsääntöisesti samana arkipäivänä. Päiväpoliklinikalla jonotusjärjestyksessä. Epidemiavastaanotolla päivittäin.
Lääkärin vastaanotot Satunnaiskävijöiden vastaanotoilla, listavastaanotoilla, päihdeklinikalla, neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä mielenterveyspoliklinikalla 1-3 viikkoa.
Vastaanottosairaanhoitajien, terveydenhoitajien, terapiapalveluiden erityistyöntekijöiden sekä mielenterveys- ja päihdehuollon ammattihenkilöiden vastaanotot 1 työpäivästä 2 viikkoon. Listahoitajien vastaanotot ohjataan keskitetylle listalle kesän aikana. Puheterapeutille 2 kk.
Hammaslääkäreiden vastaanotot 5 vk
Suuhygienistien vastaanotot 5 vk
Muokattu 20.1.2022