Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto suljettu 29.6.–2.8.2020

Ajankohtaista

Kouluterveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Määräaikaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon ja mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen perheensä tapaamisen. Terveystarkastusten sisältö määräytyy lapsen ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan. Terveystarkastus muodostuu erilaisista tutkimuksista, kuten kasvun ja kehityksen seurannasta, näön ja kuulon tutkimuksesta sekä oppilaan hyvinvoinnin ja terveystottumusten selvittelystä. Terveydenhoitajan ja lääkärin yhdessä suorittamaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy myös perheen hyvinvoinnin kartoittaminen.

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia. Lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle varatusta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta peritään maksu (51,40). Maksua ei peritä anne 15-vuotiaalta tai kun varatun ajan peruuttamatta jäämiseen on hyväksyttävä syy.

Asiakasmaksut

Sairaanhoito kouluterveydenhuollossa

Kouluterveydenhuollossa oppilaalle annetaan ensiapuluonteinen sairaanhoito, jos lapsi sairastuu äkillisesti kesken koulupäivän tai kyseessä on koulutapaturma.  Koululääkärin vastaanotolla tehdään oppilaiden lakisääteiset terveystarkastukset, tutkitaan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavia sairauksia, ohjataan oppilas tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon ja annetaan koulunkäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot.

Muu oppilaan sairaanhoito ja vapaa-ajan tapaturmien hoito tapahtuu terveyskeskuksessa.

Todistukset alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta annetaan Äänekosken terveyskeskuksen päiväpolin kautta, puhelimitse todistuksia ei kirjoiteta. Päiväpoli on avoinna arkisin (ma-pe) klo 8-15. Päiväpolin vastaanotto toimii ilman ajanvarausta. Lapset ohjautuvat päiväpolin lasten vastaanotolle ja heidät otetaan vastaan vuoronumeropalvelun kautta. 

Päiväpolin jonotustilanne on nähtävillä päiväpolin aukioloaikoina ma-pe klo 8-15  

Lisätietoa Äänekosken terveyskeskuksen päiväpoli-, vastaanotto- ja  päivystystoiminnasta  

9.1.2017 alkaen ensiapupäivystys on Äänekosken terveysasemalla klo 18 saakka (vain kiireellistä hoitoa tarvitsevat) ja klo 18-8 Keski-Suomen keskussairaalassa.

Lisätietoa tarvittaessa oman kouluterveydenhoitajan kautta.

Määräaikaiset koululaisten terveystarkastukset Äänekoskella:


Oppilaalle järjestetään terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla.

1. luokalle tulevat tai 1. luokallaterveydenhoitaja ja lääkäri, laaja terveystarkastus
2. luokalla   terveydenhoitaja
3. luokalla   terveydenhoitaja
4. luokalla   terveydenhoitaja
5. luokalla   terveydenhoitaja ja lääkäri, laaja terveystarkastus
6. luokalla   terveydenhoitaja
7. luokalla   terveydenhoitaja
8. luokalla   terveydenhoitaja ja lääkäri, laaja terveystarkastus
9. luokalla   terveydenhoitaja

 
Vanhemmat ovat tervetulleita lapsensa terveystarkastukseen. Vanhempien tai ainakin toisen vanhemman toivotaan osallistuvan erityisesti 1., 5. ja 8. luokan laajaan terveystarkastukseen sekä kesäaikana toteutettavaan 7. luokalle siirtyvän oppilaan terveystarkastukseen.
 
Kahdeksannen luokan terveystarkastuksessa oppilaan terveydentilaa arvioidaan myös ammatinvalinnan ja jatko-opiskelun näkökulmasta. Tarkastuksessa oppilaalle annetaan myös Nuorison terveystodistus, joka on voimassa 1-5 vuotta.

Terveystarkastuksissa koululaisten nikotiiniriippuvuutta arvioidaan haastattelun lisäksi Fagerströmin testillä. Päihteidenkäytön arvioinnissa käytetään Adsume -nuorten päihdemittaria kahdeksannen luokan terveystarkastuksessa sekä muutoin tarvittaessa. Tarvittaessa käytössä on myös nuorille soveltuva mielialakysely.

Vanhemman luvalla laajassa terveystarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa.

Rokotusohjelma jatkuu kouluterveydenhuollossa tehosteiden antamisena. 9. luokan keväällä oppilaalle annetaan todistus lapsuus- ja kouluiän aikana saamistaan rokotuksista.

Yhteystiedot

Äänekoski
Kouluterveydenhoitajat
Koulumäen yhtenäiskoulu, Koulumäenkatu 4
Luokat 1-5 Miia Kautto 020 632 2656
Luokat 6-9 Elina Pellinen 020 632 2657

Viheralueen koulut
(Hietama, Honkola, Koivisto)
Tarja Hirvonen 020 632 2660

Konginkangas
Kouluterveydenhoitaja
Konginkankaan koulu
Miia Kautto 020 632 2751

Suolahti
Kouluterveydenhoitajat
Suolahden yntenäiskoulu, Telakkakatu 15
Luokat 1-6 Suvi Pesälä 020 632 2731
Luokat 7-9 Teija Sormunen 020 632 2061

Sumiainen
Kouluterveydenhoitaja
Kirkonkylän koulu
Suvi Pesälä 020 632 2731

Osastonhoitaja
Essi Määttä
040 628 7870

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)