Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Kouluterveydenhuolto

Täältä löydät Keski-Suomen hyvinvointilalueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023).

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Terveystarkastuksissa kannustetaan lapsia ja nuoria terveellisten elämäntapojen omaksumiseen, tukee terveen itsetunnon kehittymisessä ja elämäntaitojen hallinnassa. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia. Lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle varatusta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta peritään yli 15-vuotiailta asiakasmaksu (50,80€).

Rokotustoiminta jatkuu kouluterveydenhuollossa valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Oppilashuollon keskeinen tavoite on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki. Terveydenhoitaja toimii yhteistyössä psykologin, kuraattorin ja muun koulun henkilökunnan kanssa. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Laajat terveystarkastukset (1lk, 5lk, 8lk)

Laajat terveystarkastukset sisältävät kouluterveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi koululääkärin tekemän tarkastuksen. 

Aika lääkärikäynnille annetaan terveydenhoitajan tarkastuksen jälkeen. Koululääkärin vastaanotolla tehdään lakisääteinen terveystarkastus, ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin sekä annetaan koulunkäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot. 

Laajaan terveystarkastukseen sisältyy lapsen tai nuoren kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tutkimisen ja arvioinnin lisäksi koko perheen hyvinvoinnin tarkastelu. Hyvinvointiin liittyviä asioita selvitellään kokonaisvaltaisesti, läpikäyden koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja perheeseen liittyviä olosuhteita ja terveystottumuksia. Huoltajan toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin yhdessä lapsen/nuoren kanssa joko terveydenhoitajan tai lääkärin osuudessa. 

8lk:n laajassa tarkastuksessa on tärkeää, että nuorella on mahdollisuus myös kahdenkeskiseen keskusteluun terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. 8. luokan terveystarkastuksessa arvioidaan ammatinvalintaa ja jatko-opintoja. Opettajan palaute oppilaan selviytymisestä koulussa on osa laajaa tarkastusta. 

Laajoissa terveystarkastuksissa 5. ja 8. vuosiluokilla hyödynnetään myös Move!-seurantajärjestelmää.

Määräaikaiset terveystarkastukset (2lk, 3lk, 4lk, 6lk, 7lk,9lk)

Määräaikaiset terveystarkastukset ovat sisällöltään suppeampia kuin laajat terveystarkastukset. Terveysneuvonta ja tutkimukset toteutetaan yksilöllisen tarpeen ja iän mukaisesti. Terveystarkastusten sisältönä on vähintään lapsen tai nuoren kuulumisista ja voinnista keskusteleminen sekä kasvun tutkiminen vuosittain.

Seurantatarkastukset

Terveystarkastuksissa voi nousta esiin asioita, jotka vaativat lisätarkastusta tai kontrollointia. Nämä tarkastukset/kontrollit eivät lukeudu määräaikaisiin tarkastuksiin ja ne suunnitellaan aina lääkärin tai terveydenhoitajan toimesta. Huoltajien itse on kuitenkin hoidettava ajanvaraus näihin tarkastuksiin sovittuna ja suunniteltuna ajankohtana. Ajanvarauksen voi tehdä sähköisen ajanvarauksen kautta tai olemalla yhteydessä oman koulun terveydenhoitajaan puhelimitse.

Sairaanhoito

Sairaanhoidolliset tehtävät kuuluvat terveyskeskukseen. Mikäli äkillisen sairastumisen vuoksi tarvitaan ammattilaisen arviota jatkohoidosta, oppilas ohjataan kouluterveydenhoitajalle.

Todistukset alle 12-vuotiaan lapsen sairaudesta annetaan Äänekosken terveyskeskuksen päiväpolin kautta, puhelimitse todistuksia ei kirjoiteta.

Lisätietoa Äänekosken terveyskeskuksen päiväpoli-, vastaanotto- ja  päivystystoiminnasta  

Ensiapu ja koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuneissa tapaturmissa otetaan yhteyttä huoltajiin. Terveydenhoitajalla ja opettajalla on oltava huoltajan ajan tasalla olevat työ- ja kotipuhelinnumerot. Koulu vastaa oppilaasta, kunnes huoltajaan on saatu yhteys ja jatkotoimista on sovittu.

Lääkärin tutkimusta vaativa ensiapu annetaan terveyskeskuksessa. Kuljetuksista huolehtivat ensisijaisesti vanhemmat. Vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa.

Yhteystiedot:

Äänekoski
Kouluterveydenhoitajat
Koulumäen yhtenäiskoulu, Koulumäenkatu 6
Luokat 1-5 puh. 020 632 2656
Luokat 6-9 puh. 020 632 2657

Konginkankaan ja viheralueen koulut
(Hietama, Honkola, Koivisto)
Puh. 020 632 2660

Suolahti
Kouluterveydenhoitajat
Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15
Luokat 1-6 puh. 020 632 2731
Luokat 7-9 puh. 020 632 2061

Sumiainen
Kouluterveydenhoitaja
Kirkonkylän koulu
Puh. 020 632 2731

Vs. osastonhoitaja
Tuula Tuominen
Puh. 040 628 7870

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hyvaks.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Tutustumisen arvoisia sivustoja:

Muokattu 9.3.2023