Opiskeluterveydenhuolto

Opisk.th toimii supistetusti 1-28.6. ja kokonaan suljettuna 29.6.-2.8.2020.
HUOM!
Vastaanottopaikkana toimii 19.3.2020 alkaen Äänekosken lukio, Kuhnamontie 5 b 44100 Äänekoski.

Vastaanotollle tullaan vain ajanvarauksella, joka tehdään puhelimitse. Terveydenhoitaja hakee sinut pääovilta vastaanotolle. 

Aamuvastaanotto toimii toistaiseksi vain puhelimitse maanantaisin klo 9-11 ja ti -pe klo 8-10. 

  • 020 632 2659 (Piilolan yksikkö) 
  • 020 632 2730 (Opinahjon yksikkö) 
  • 020 632 2588 (lukio) 

Terveystarkastukset ja koululääkärin vastaanotot toimivat toistaiseksi normaalisti muttavastaanotolle tullaan vain terveenä.

Opiskeluterveydenhuolto palvelee Äänekosken lukion ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijoita. Opiskeluterveydenhuollon palvelut on keskitetty Äänekosken terveyskeskukseen, osoite Terveyskatu 8. (1. krs.)

Terveydenhoitajien vastaanotto opiskeluterveydenhuollossa ma klo 9-11, ti-pe klo 8-10 ilman ajanvarausta, muina aikoina sopimuksen mukaan ajanvarauksella.
Sähköinen ajanvaraus:
https://ajanvaraus.aanekoski.fi/ajanvaraus/app

Terveydenhoitajien yhteystiedot

  • Äänekosken lukio, terveydenhoitaja Jaana Mäki puh. 020 632 2588.
  • POKE, Piilolantien yksikkö, terveydenhoitaja Mia Hyytiäinen puh. 020 632 2659.
  • POKE, Opinahjontien yksikkö, terveydenhoitaja Tuula Pitkänen puh. 020 632 2730.
  • Lisätietoja antaa tarvittaessa osastonhoitaja Essi Määttä puh. 040 628 7870

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi (ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Ajankohtaista

Opiskeluterveydenhuollon info B-hepatiitti -rokotteesta (pdf)

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat lukion ja  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijat, jotka opiskelevat edellä mainituissa oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain (65/1994) 7 §:n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvia henkilöitä.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin sisältyy opiskelijoiden terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuolto sekä mielenterveys- ja päihdetyö. 

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille. Huomioi, että lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle varatusta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta peritään maksu (51,40).

https://www.aanekoski.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/asiakasmaksut

Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset

Opintojen alussa opiskelijoille tehdään terveyskysely. Terveyskyselyyn liitetään alle 18-vuotiaille Adsume -nuorten päihdemittari ja täysi-ikäisille AUDIT- testi.  

Terveydenhoitajan ja lääkärin suorittama terveystarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Terveystarkastuksessa kartoitetaan opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, mitataan pituus, paino, verenpaine ja tarvittaessa tutkitaan näkö, kuulo ja hemoglobiini.  Lisäksi keskustellaan terveyskäyttäytymisestä, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä riskeistä.

Lukiossa ja POKE:n yksiköissä opiskelevien Äänekoskelaisten opiskelijoiden puolustusvoimien ennakkotarkastukset (kutsuntatarkastukset) tehdään opiskeluterveydenhuollossa keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtina.

Äänekoski tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta