Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Äänekosken sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi. Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan. Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Äänekosken kaupungin ja Keski-Suomen pelastustoimen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Opiskeluterveydenhuolto 

Äänekosken opiskeluterveydenhuolto (Piilola, Opinahjo ja lukio)

Vastaanotto ilman ajanvarausta

1.1.2023 alkaen ajanvaraukseton vastaanotto palvelee opiskeluterveydenhuollossa terveyskeskuksessa osoitteessa Terveyskatu 8, 1. kerros (pääsisäänkäynnistä oikealle) arkisin klo 9-10 välisenä aikana. Vastaanotolle voit tulla, jos sinulla on tuki- tai liikuntaelinoireita, mielenterveys- tai päihdeasioita, haluat seksuaalineuvontaa tai sinulla on tarvetta pieneen hoitotoimenpiteeseen (korvahuuhtelu, ompeleiden poisto, haavan hoito, injektio).

Päivystykselliset asiat hoidetaan Äänekosken terveyskeskuksen päiväpoliklinikalla ilman ajanvarausta (Terveyskatu 8), arkisin klo 8-15.

Vastaanotto ajanvarauksella

Ajanvarauksellinen vastaanotto palvelee opiskeluterveydenhuollossa osoitteessa Terveyskatu 8, 1. kerros (pääsisäänkäynnistä oikealle). Terveydenhoitajan vastaanotolle suosimme ensisijaisesti sähköistä ajanvarausta. Ajan voit varata myös soittamalla oppilaitoksen terveydenhoitajallesi. Aikoja varattavissa

 • terveystarkastus käynnille
 • ehkäisyn aloituskäynnille
 • ehkäisyn seurantakäynnille
 • rokotuskäynneille
 • keskustelukäynnille
 • tehdä soittopyynnön
https://ajanvaraus.hyvaks.fi/

Lääkärin vastaanotto ajanvarauksella terveyskeskuksessa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella Kauppakatu, 10. Vastaanotoille ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Yhteystiedot

 • 020 632 2659 (Terveydenhoitaja, Piilolan yksikkö)
 • 020 632 2730 (Terveydenhoitaja, Opinahjon yksikkö)
 • 020 632 2588 (Terveydenhoitaja, Lukio)
 • sähköpostiosoitteemme ovat etunimi.sukunimi@hyvaks.fi (ääkkösistä poisteet pois)
 • Lisätietoja antaa vs. oh Tuula Tuominen, p 040 628 7870

Ajankohtaista

Opiskeluterveydenhuollon info B-hepatiitti -rokotteesta(pdf)

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat lukion ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijat, jotka opiskelevat edellä mainituissa oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain (65/1994) 7 §:n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvia henkilöitä.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin sisältyy opiskelijoiden terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuolto sekä mielenterveys- ja päihdetyö. 

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille. Huomioi, että lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle varatusta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta peritään maksu (51,40).

https://www.aanekoski.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/asiakasmaksut

Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset

Opintojen alussa opiskelijoille tehdään terveyskysely. Terveyskyselyyn liitetään alle 18-vuotiaille nuorten päihdemittari (ADSUME) ja täysi-ikäisille AUDIT-testi.  

Terveydenhoitajan ja lääkärin suorittama terveystarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Terveystarkastuksessa kartoitetaan opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, mitataan pituus, paino, verenpaine ja tarvittaessa tutkitaan näkö, kuulo ja hemoglobiini.  Lisäksi keskustellaan terveyskäyttäytymisestä, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä riskeistä.

Lukiossa ja POKE:n yksiköissä opiskelevien Äänekoskelaisten opiskelijoiden puolustusvoimien ennakkotarkastukset (kutsuntatarkastukset) tehdään opiskeluterveydenhuollossa keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtina.

Äänekoski tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta

Muokattu 1.2.2023