Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset ja vastaanotot toimivat toistaiseksi normaalisti, mutta vastaanotolle tullaan vain terveenä.

Poken Piilolantien ja Opinahjontien opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajien vastaanotot järjestetään toistaiseksi Äänekosken neuvolan tiloissa, terveyskeskuksen 2. krs. Lääkärin vastaanotot terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitajan aamuvastaanotto ma-pe klo 9-10, muina aikoina vain ajanvarauksella.

Lukion opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja ottaa vastaan toistaiseksi Lukiolla. Lääkärin vastaanotot terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitajan aamuvastaanotto ma-pe klo 9-10

Älä tule opiskeluterveydenhuollon vastaanotolle flunssaoireisena.

Flunssaoireisia potilaita hoidetaan tällä hetkellä ainoastaan ajanvarauksella terveyskeskuksen epidemiavastaanotolla. Infektio-oireissa epidemiavastaanotolle on aina varattava aika etukäteenpuh. 020 632 2470 (numero palvelee joka päivä klo 8-18). Epidemiavastaanotto palvelee joka päiväklo 8-16, sisäänkäynti epidemiavastaanotolle on terveyskeskuksen pääovesta ja oikealle.Sisään tultuasi desinfioi kätesi, huomioi turvavälit.

Terveydenhoitajien yhteystiedot

  • Äänekosken lukio, terveydenhoitaja Jaana Mäki puh. 020 632 2588
  • POKE, Piilolantien yksikkö, terveydenhoitaja Mia Hyytiäinen puh. 020 632 2659
  • POKE, Opinahjontien yksikkö, terveydenhoitaja Tuula Pitkänen puh. 020 632 2730
  • Lisätietoja antaa tarvittaessa vs. osastonhoitaja Tuula Tuominen puh. 040 628 7870

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi (ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Ajankohtaista

Opiskeluterveydenhuollon info B-hepatiitti -rokotteesta (pdf)

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat lukion ja  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijat, jotka opiskelevat edellä mainituissa oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain (65/1994) 7 §:n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvia henkilöitä.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin sisältyy opiskelijoiden terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuolto sekä mielenterveys- ja päihdetyö. 

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille. Huomioi, että lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle varatusta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta peritään maksu (51,40).

https://www.aanekoski.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/asiakasmaksut

Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset

Opintojen alussa opiskelijoille tehdään terveyskysely. Terveyskyselyyn liitetään alle 18-vuotiaille Adsume -nuorten päihdemittari ja täysi-ikäisille AUDIT- testi.  

Terveydenhoitajan ja lääkärin suorittama terveystarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Terveystarkastuksessa kartoitetaan opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, mitataan pituus, paino, verenpaine ja tarvittaessa tutkitaan näkö, kuulo ja hemoglobiini.  Lisäksi keskustellaan terveyskäyttäytymisestä, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä riskeistä.

Lukiossa ja POKE:n yksiköissä opiskelevien Äänekoskelaisten opiskelijoiden puolustusvoimien ennakkotarkastukset (kutsuntatarkastukset) tehdään opiskeluterveydenhuollossa keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtina.

Äänekoski tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta