Opiskeluterveydenhuolto

Kaikki vastaanottokäynnit ajanvarauksella. 

Terveystarkastukset ja lääkärin vastaanotot toimivat toistaiseksi normaalisti. Vastaanotolle tullaan vain terveenä. Suositaan maskin käyttöä.

Äänekosken opiskeluterveydenhuolto (Piilola, Opinahjo ja Lukio)

Terveydenhoitajien vastaanotot Kauppakatu 10, 3 kerros.

Lääkärin vastaanotot terveyskeskuksessa. 

Terveydenhoitajan vastaanotto vain ajanvarauksella. Ajanvaraus puhelimitse virka-ajan puitteissa, suositaan sähköistä asiointia. Vastaanotolla suositellaan maskin käyttöä..

Mikäli sinulla on flunssa oireita

Flunssaoireisia potilaita hoidetaan tällä hetkellä ainoastaan ajanvarauksella terveyskeskuksen epidemiavastaanotolla. Epidemiavastaanotto palvelee joka päivä klo 8-16 , sisäänkäynti epidemiavastaanotolle on terveyskeskuksen pääovesta ja oikealle. Sisään tultuasi desinfioi kätesi, huomioi turvavälin pitäminen. 

Terveydenhoitajien yhteystiedot

  • Äänekosken lukio, terveydenhoitaja puh. 020 632 2588
  • POKE, Piilolantien yksikkö, terveydenhoitaja puh. 020 632 2659
  • POKE, Opinahjontien yksikkö, terveydenhoitaja puh. 020 632 2730
  • Lisätietoja antaa tarvittaessa vs. osastonhoitaja Tuula Tuominen puh. 040 628 7870

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi (ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Ajankohtaista

Opiskeluterveydenhuollon info B-hepatiitti -rokotteesta (pdf)

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat lukion ja  Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijat, jotka opiskelevat edellä mainituissa oppilaitoksissa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opintotukilain (65/1994) 7 §:n mukaan opintotukeen on oikeutettu opiskelija, jonka päätoimiset opinnot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistuvia henkilöitä.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin sisältyy opiskelijoiden terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuolto sekä mielenterveys- ja päihdetyö. 

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille. Huomioi, että lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle varatusta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta peritään maksu (51,40).

https://www.aanekoski.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/asiakasmaksut

Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset

Opintojen alussa opiskelijoille tehdään terveyskysely. Terveyskyselyyn liitetään alle 18-vuotiaille nuorten päihdemittari (ADSUME) ja täysi-ikäisille AUDIT-testi.  

Terveydenhoitajan ja lääkärin suorittama terveystarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Terveystarkastuksessa kartoitetaan opiskelijan fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, mitataan pituus, paino, verenpaine ja tarvittaessa tutkitaan näkö, kuulo ja hemoglobiini.  Lisäksi keskustellaan terveyskäyttäytymisestä, opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä riskeistä.

Lukiossa ja POKE:n yksiköissä opiskelevien Äänekoskelaisten opiskelijoiden puolustusvoimien ennakkotarkastukset (kutsuntatarkastukset) tehdään opiskeluterveydenhuollossa keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtina.

Äänekoski tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille

Seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta

Muokattu 6.5.2022