Reseptien uusinta

  • Sähköinen resepti (eResepti) otettiin käyttöön Äänekosken terveyskeskuksessa lääkärien vastaanotoilla, työterveyshuollossa sekä mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla 3.12.2012. Käyttöönoton jälkeen kaikki reseptit pyritään kirjoittamaan sähköisinä.
  • Potilas saa henkilökohtaisen opastuksen sähköiseen reseptiin liittyvistä asioista ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista. Opastus annetaan suullisesti ja  kirjallisesti terveydenhuollon toimintayksiköissä ja siitä tehdään merkintä potilasasiakirjoihin.
  • 2.1.2013 alkaen paperireseptejä muutetaan sähköisiksi normaalisti kaikilla alue-vastaanotoilla (sitä mukaa, kun jonkun reseptin uusiminen on ajankohtaista, kannattaa tulla aluevastaanotolle reseptiensä kanssa). Opastuksen reseptistä saa tämän käynnin yhteydessä.
  • Käytössä olevia paperisia reseptejä uusitaan sähköisiksi myös esimerkiksi vuosikontrollin yhteydessä. Mikäli et sairauden hoidon vuoksi tarvitse lääkärikontrollia, mutta lääkemääräys on uusittava (lääke loppumassa tai resepti vanhentunut), huolehdi reseptin uusimisesta hyvissä ajoin.
  • e-Reseptin voi uusia vastaanotolla, puhelimitse ma-to klo 13.30-15.30 (0400 115 653), Omakanta.fi-sivuston, Medinetin kautta tai apteekissa
  • Reseptin uusiminen ei ole päivystysasia - reseptien toimitusaika on 8 vrk!
  • Reseptiasioita hoidettaessa sekä terveyskeskuksessa että apteekissa tulee mukana olla KELA-kortti
Äänekosken terveyskeskus            7.4.2016