Työterveyshuolto

Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunnan on myös varmistettava, että alueella toimivien työpaikkojen työntekijöille on tarjolla lakisääteistä työterveyshuoltoa.

Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen järjestämisvastuulla oleva työterveyshuolto on siirtynyt 1.1.2020 alkaen Mehiläinen Oy:lle.

Yhteystiedot:

Sopimusyritysten työntekijöiden yhteydenotot:
Puh. 010 414 0666

Työnantajien/yrittäjien yhteydenotot sopimuksiin liittyvissä asioissa:
Palvelupäällikkö Outi Pipinen, outi.pipinen@mehilainen.fi
Puh. 040 678 6130

Mehiläinen Äänekoski Työterveys
Kauppakatu 1
44100 Äänekoski