Kotirannan palvelutalo

Satamakatu 4, 44200 Suolahti

Kotirannan palvelutalo sijaitsee Suolahdessa Keitelejärven ja Vanhan aseman välittömässä läheisyydessä. Rakennuksen omistaa Suolahden vanhain- ja vammaisten tukisäätiö ja asukkaat ovat vuokrasuhteessa säätiöön. Äänekosken kaupunki on järjestänyt hoiva- ym. tuki-palvelut. Kotiranta on kolmikerroksinen palvelutalo; jonka asukkaat asuvat yksilöllisesti kaksioissa tai kolmioissa. Jokaisessa kerroksessa yhteisaula ja alakerrassa halukkaille ovat yhteiset ruokailutilat sekä sauna.

Palveluasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, joka sijoittuu hoidonporrastuksessa kodin ja laitoshoidon välille. Palveluasuminen on suunnattu niille, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin. Asukkaat Kotirantaan tulevat SAS-ryhmän ohjauksesta.

Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja luoda kodinomainen, turvallinen ympäristö, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Kotirannassa henkilö asuu omassa kodissaan ja saa henkilökunnalta tukea asumiseensa klo 7-20 välisenä aikana.

Päivätoimintojen esimies
Päivi Pulli
040 745 8295

Hoitajat
020 632 2391