Palvelukeskukset

Äänekoskella sijaitsee kolme palvelukeskusta, joista kahdessa on laitoshoitoa (hoivaosastot), dementiayksiköitä ja ryhmäkotiasumista.

Piilolan palvelukeskus

Terveyskatu 12, 44100 Äänekoski

Palvelukeskuksen johtaja Kristiina Pikkupeura
Puhelinaika klo 8-10
040 706 4251

Piilolan vanhainkoti

Hoivayksikkö Hoivala
0400 115 377

Hoivala on hoivayksikkö pitkäaikaislaitoshoitoa tarvitseville. Hoidettavat ovat pääasiassa vuodepotilaita, ja he tarvitsevat jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa, sekä ympärivuorokautisen valvonnan.

Yksikössä on 24 hoitopaikkaa, osasto on jaettu pienyksiköihin, joissa on oma nimetty henkilökunta. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, hoitajia sekä vanhustyöntekijöitä. Lääkäri käy yksikössä kerran viikossa. Toimintaamme ohjaavat kuntouttava työtapa, omahoitajuus ja tiimityö. 

Yksikkö toimii opiskelijoiden työssä oppimispaikkana.

Dementiayksikkö Muistola
Lyhytaikaishoidon tiedustelut 0400 115 556

Muistolassa hoidetaan keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita, jotka tarvitsevat turvallisuutensa ja hoitonsa erityispiirteiden takia lyhyt- tai pitkäaikaishoitoa. Yksikössä on 16 hoitopaikkaa. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, vanhustyöntekijöitä ja keittiötyöntekijä. Lääkäri käy kerran viikossa. Yksikköä käyvät rikastuttamassa myös opiskelijat ja vapaaehtoistyöntekijät.

Konginkankaan palvelukeskus

Palvelutie 3, 44400 Konginkangas

Palveluasumisen johtaja Maarit Pulli-Hattara
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 739 4901

Konginkankaan palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista. Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja tarjota kodinomainen, turvallinen ympäristö, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Asukkaaksi tullaan sijoitusryhmän ohjauksesta ja asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä omaisten kanssa. Toimintaa ohjaavat, kuntouttava työtapa sekä omahoitajuus ja tiimityö.

  • Kömin Tupa, tiimi1, intervalli- ja kriisipaikat 040 746 5781
  • Kömin Tupa, tiimi 2, 0400 992 170  
  • Kömin Helmi 0400 992 150

Suolahden palvelukeskus

Hoivakoti Kotisatama

Asemakatu 6, 44200 Suolahti

Palvelukeskuksen johtaja Sirpa Halla-aho
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 752 1841

Hoivayksikkö Kotisatama. Kotisatama on 40 paikkainen lämminhenkinen palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitseville henkilöille, myös muistisairaille, joiden turvallinen selviytyminen kotona ei ole enää mahdollista.

Kotisatamassa yhdistyvät entiset Silkkivillan ja Tupasvillan asukkaat ja henkilöstö 3 asukastiimiin.

Asukkaan hoitaminen Kotisaamassa perustuu omaisten ja asukkaan kanssa yhteistyössä laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kuntouttavaan työtapaan ja tiimityöhön. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka pääasiassa toimii yhteyshenkilönä asukkaan asioissa.

Kotisatamassa panostetaan kaikenpuoliseen turvalliseen arkeen panostaen läsnäoloon, jolloin myös muistikuntoutus toteutuu arjen toiminnoissa, joihin omaisille ja läheisille suodaan mahdollisuus osallistua. Virkistystä arkeen toteutetaan paitsi hoitajien, myös vapaaehtoisten ja omaisten avulla.

Henkilöstö koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, kodinhoitajasta sekä vanhustyöntekijästä. Lääkäri käy Kotisatamassa joka toinen viikko.

Alakerta: 040 731 6746, Yläkerta: 040 738 5532 ja 040 151 1562

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa

etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)