Palvelukeskukset

Äänekoskella sijaitsee kolme palvelukeskusta, joista kahdessa on laitoshoitoa (hoivaosastot), dementiayksiköitä ja ryhmäkotiasumista.

Piilolan palvelukeskus

Terveyskatu 12, 44100 Äänekoski

Palvelukeskuksen johtaja Kristiina Pikkupeura
Puhelinaika klo 8-10
040 706 4251

Piilolan vanhainkoti

Hoivayksikkö Hoivala
0400 115 377

Hoivala on hoivayksikkö pitkäaikaislaitoshoitoa tarvitseville. Hoidettavat ovat pääasiassa vuodepotilaita, ja he tarvitsevat jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa, sekä ympärivuorokautisen valvonnan.

Yksikössä on 24 hoitopaikkaa, osasto on jaettu pienyksiköihin, joissa on oma nimetty henkilökunta. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, hoitajia sekä vanhustyöntekijöitä. Lääkäri käy yksikössä kerran viikossa. Toimintaamme ohjaavat kuntouttava työtapa, omahoitajuus ja tiimityö. 

Yksikkö toimii opiskelijoiden työssä oppimispaikkana.

Dementiayksikkö Muistola
Lyhytaikaishoidon tiedustelut 0400 115 556

Muistolassa hoidetaan keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita, jotka tarvitsevat turvallisuutensa ja hoitonsa erityispiirteiden takia lyhyt- tai pitkäaikaishoitoa. Yksikössä on 16 hoitopaikkaa. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, vanhustyöntekijöitä ja keittiötyöntekijä. Lääkäri käy kerran viikossa. Yksikköä käyvät rikastuttamassa myös opiskelijat ja vapaaehtoistyöntekijät.

Konginkankaan palvelukeskus

Palvelutie 3, 44400 Konginkangas

Vs. palveluasumisen johtaja Heli Lehtinen
2.7. alkaen Pauliina Taipale
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 739 4901

Konginkankaan palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista. Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja tarjota kodinomainen, turvallinen ympäristö, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Asukkaaksi tullaan sijoitusryhmän ohjauksesta ja asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä omaisten kanssa. Toimintaa ohjaavat, kuntouttava työtapa sekä omahoitajuus ja tiimityö.

  • Kömin Tupa, tiimi1, intervalli- ja kriisipaikat 040 746 5781
  • Kömin Tupa, tiimi 2, 0400 992 170  
  • Kömin Helmi 0400 992 150

Suolahden palvelukeskus

Vanhainkoti Tupasvilla

Suojarinne 21, 44200 Suolahti

Palvelukeskuksen johtaja Sirpa Halla-aho
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 752 1841

Hoivayksikkö Tupasvilla, hoitajat 040 731 6746 Tupasvilla on 25 paikkainen lämminhenkinen hoivayksikkö pitkäaikaista laitoshoitoa ja hoivaa tarvitseville henkilöille, joiden turvallinen selviytyminen palveluasumisessa tai kotona ei ole enää mahdollista.

Asukkaan hoitaminen Tupasvillassa perustuu omaisten ja asukkaan kanssa yhteistyössä laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kuntouttavaan työtapaan ja tiimityöhön. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka pääasiassa toimii yhteyshenkilönä.

Tupasvillassa panostetaan turvalliseen arkeen ja omaisilla sekä läheisillä on oikeus osallistua tähän mahdollisuuksiensa mukaan. Piristystä arkeen toteutetaan paitsi hoitajien, myös vapaaehtoisten ja omaisten avulla. Tupasvillaan on rakennettu ”mummola”, jota tilaa myös omaiset ja läheiset voivat hyödyntää vieraillessaan läheisensä luona.

Henkilöstö koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista, kodinhoitajista sekä vanhustyöntekijöistä. Lääkäri käy Tupasvillassa joka toinen viikko.

Muistisairaiden hoivayksikkö Silkkivilla, 040 738 5532 ja 040 738 7052

Silkkivilla on 19 paikkainen muistisairaiden ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoava palveluasumisen yksikkö. Silkkivillan asukkaat ovat paljon apua ja valvontaa tarvitsevia, joiden turvallinen selviytyminen kotona ei ole mahdollista enää kotihoidon tai omaishoidon turvin.

Asukkaan hoitaminen perustuu asukkaan ja omaisten kanssa laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kuntouttavaan työtapaan. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja, joka toimii pääasiassa yhteyshenkilönä asukkaan asioissa.

Silkkivillassa panostetaan kaikenpuoliseen turvalliseen arkeen panostaen läsnäoloon, jolloin myös muistikuntoutus toteutuu arjen toiminnoissa, joihin omaisille ja läheisille suodaan mahdollisuus osallistua.

Henkilöstö, jonka lisäkoulutus painottuu muistisairaan kohtaamiseen ja hoivaan, koostuu hoitajista ja yhdestä sairaanhoitajasta. Lääkäri käy yksikössä kahden viikon välein.

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa

etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)