Palvelukeskukset

Äänekoskella sijaitsee kolme palvelukeskusta, joista kahdessa on laitoshoitoa (hoivaosastot), dementiayksiköitä ja ryhmäkotiasumista.

Piilolan palvelukeskus

Terveyskatu 12

Palvelukeskuksen johtaja Kristiina Pikkupeura
Puhelinaika klo 8-10
040 706 4251

Piilolan vanhainkoti

Hoivayksikkö Hoivala
0400 115 377

Hoivala on hoivayksikkö pitkäaikaislaitoshoitoa tarvitseville. Hoidettavat ovat pääasiassa vuodepotilaita, ja he tarvitsevat jatkuvaa apua päivittäisissä toiminnoissa, sekä ympärivuorokautisen valvonnan.

Yksikössä on 24 hoitopaikkaa, osasto on jaettu pienyksiköihin, joissa on oma nimetty henkilökunta. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, hoitajia sekä vanhustyöntekijöitä. Lääkäri käy yksikössä kerran viikossa. Toimintaamme ohjaavat kuntouttava työtapa, omahoitajuus ja tiimityö. 

Yksikkö toimii opiskelijoiden työssä oppimispaikkana.

Dementiayksikkö Muistola
Lyhytaikaishoidon tiedustelut 0400 115 556

Muistolassa hoidetaan keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita, jotka tarvitsevat turvallisuutensa ja hoitonsa erityispiirteiden takia lyhyt- tai pitkäaikaishoitoa. Yksikössä on 16 hoitopaikkaa. Henkilöstöön kuuluu palvelukeskuksen johtaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, vanhustyöntekijöitä ja keittiötyöntekijä. Lääkäri käy kerran viikossa. Yksikköä käyvät rikastuttamassa myös opiskelijat ja vapaaehtoistyöntekijät.

Konginkankaan palvelukeskus

Palvelutie 3

Palveluasumisen johtaja Satu Rantanen
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 739 4901

Konginkankaan palvelukeskus tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista. Toiminnan tarkoituksena on tukea asukkaiden omatoimisuutta ja tarjota kodinomainen, turvallinen ympäristö, jossa asukkaat pystyvät säilyttämään yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä oman elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Asukkaaksi tullaan sijoitusryhmän ohjauksesta ja asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä omaisten kanssa. Toimintaa ohjaavat, kuntouttava työtapa sekä omahoitajuus ja tiimityö.

  • Kömin Tupa, tiimi1, intervalli- ja kriisipaikat 040 746 5781
  • Kömin Tupa, tiimi 2, 0400 992 170  
  • Kömin Helmi 0400 992 150

Suolahden palvelukeskus

Suojarinne 21, 44200 Suolahti

Vs. palvelukeskuksen johtaja Sanna-Mari Roth-Mansikkala
Puhelinaika ma-pe klo 8-10
040 752 1841

Hoivayksikkö Tupasvilla, 040 731 6746
Tupasvilla on 25 paikkainen hoivayksikkö pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitseville asukkaille, joiden selviytyminen palveluasumisessa tai kotona ei enää onnistu. Asukkaan hoitaminen perustuu omaisten ja asukkaan kanssa yhteistyössä laadittuun yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kuntouttavaan työtapaan ja tiimityöhön. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja. Omaisilla on mahdollisuus osallistua omaisensa hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan.

Muistisairaiden yksikkö Silkkivilla, I: 040 738 5532, II: 040 738 7052
Silkkivilla on 19 paikkainen muistisairaiden ympärivuorokautista hoitoa tarjoava palveluasumisen yksikkö. Silkkivillan asukkaat ovat paljon apua tarvitsevia, jotka eivät selviydy kotona kotihoidon tai omaishoidon turvin. Asukkaan hoitaminen perustuu asukkaan ja omaisten kanssa laadittuun yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kuntouttavaan työtapaan. Jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja.

Ryhmäkoti Ruskovilla, 040 737 3213
Ruskovilla on 14 paikkainen palveluasumisen yksikkö. Asukkaat ovat paljon apua tarvitsevia, jotka eivät enää selviydy kotona kotihoidon turvin. Yksikön toiminta perustuu asukkaan ja omaisten kanssa laadittuun yksilölliseen hoito-ja palvelusuunnitelmaan sekä kuntouttavaan työtapaan. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa

etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)