Seniorineuvola

Seniorineuvola tarjoaa ennaltaehkäisevää palvelua yli 65-vuotiaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi: matalankynnyksen vastaanottotoimintaa Äänekosken kaikissa taajamissa, 75-vuotiaiden ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä omaishoitajien voimavaroja tukevia hyvinvointitarkastuksia. 

Tärkeitä painopisteitä ennaltaehkäisevässä työssä on ikääntyvän toimintakyvyn edistäminen sekä vanhuuteen varautuminen ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Asiakkaan vastuunottaminen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on tärkeää.

75-vuotiaiden ennaltaehkäisevä kotikäynti

Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan 75-vuotiaille. Kutsut lähetetään postitse useammassa erässä vuoden aikana ja kohderyhmänä ovat kotona asuvat äänekoskelaiset, joilla ei ole vielä käytössään muita Arjen tuen palveluja. Kotikäynnillä kartoitetaan asumiseen, terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä mietitään yhdessä, kuinka vanhuuteen voisi varautua.

Omaishoitajien hyvinvointitarkastus

Omaishoitajina toimivat henkilöt saavat kutsun joka toinen vuosi hyvinvointitarkastukseen. Tarkastuksia tehdään myös aina tarvittaessa, jolloin omaishoitaja voi oma-aloitteisesti varata ajan tai ohjautua tarkastukseen muun ammattilaisen toimesta. Hyvinvointitarkastuksessa painopiste on omaishoitajan jaksamisessa.

Seniorineuvolan matalankynnyksen vastaanotto

Seniorineuvolan matalankynnyksen vastaanotot ovat maksuttomia ja toimivat ilman ajanvarausta. 

Seniorineuvolan vastaanotolla annetaan ohjausta sekä neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista. Erilaisten lomakkeiden täyttöön saa myös apua. Lisäksi tehdään korvahuuhteluja, puhdistetaan kuulolaitteita, mitataan verenpainetta ja verensokeria sekä testataan muistia. Tikkejä voidaan poistaa, mikäli niitä on enintään 5 ja haava-alue on siisti eikä siinä ole tulehduksen merkkejä. Hoidolliset toimenpiteet suoritetaan terveyskeskuksessa sairaanhoitajien vastaanotoilla. 

Poikkeuksellisesti loppuvuoden 2020 aikana taajamakohtaisesti pidetään kaksi seniorineuvola päivää. Seniorineuvolaan tullessa odotustilassa on hyvä muistaa noudattaa turvavälejä sekä huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Vastaanotolle ei saa tulla flunssaoireisena. Infektio-oireissa hoidon tarpeen arvio tehdään aina terveyskeskuksessa. 

Alla poikkeukselliset seniorineuvoloiden vastaanottoajat loppuvuoden 2020 aikana.

Sumiaisten seniorineuvola (Kuoppatie 3)

tiistai 29.9 klo. 8-10

tiistai 10.11 klo. 8-10

Suolahden seniorineuvola (Kisakatu 4)

torstai 15.10 klo. 8-10

torstai 26.11 klo. 8-10

Konginkankaan seniorineuvola (Konginkankaantie 195)

tiistai 27.10 klo. 8-10

tiistai 8.12 klo. 8-10

Seniorineuvolan esite (pdf)

Yhteystiedot

Ennaltaehkäisevän työn ohjaaja
Hanna Uusitalo
puh 040 673 4379

Vastaava ohjaaja seniorikeskus ja – neuvola, Kuntola 
Erja Tammelin
puh 0400 115 375

Linkit