Seniorineuvola

Seniorineuvola tarjoaa ennaltaehkäisevää palvelua yli 65-vuotiaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi: matalankynnyksen vastaanottotoimintaa Äänekosken kaikissa taajamissa, 75-vuotiaiden ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä omaishoitajien voimavaroja tukevia hyvinvointitarkastuksia. Tärkeitä painopisteitä ennaltaehkäisevässä työssä on ikääntyvän toimintakyvyn edistäminen sekä vanhuuteen varautuminen ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Asiakkaan vastuunottaminen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on tärkeää.

75-vuotiaiden ennaltaehkäisevä kotikäynti

Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan 75-vuotiaille. Kutsut lähetetään postitse useammassa erässä vuoden aikana ja kohderyhmänä ovat kotona asuvat äänekoskelaiset, joilla ei ole vielä käytössään muita Arjen tuen palveluja. Kotikäynnillä kartoitetaan asumiseen, terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä mietitään yhdessä, kuinka vanhuuteen voisi varautua.

Omaishoitajien hyvinvointitarkastus

Omaishoitajina toimivat henkilöt saavat kutsun joka toinen vuosi hyvinvointitarkastukseen. Tarkastuksia tehdään myös aina tarvittaessa, jolloin omaishoitaja voi oma-aloitteisesti varata ajan tai ohjautua tarkastukseen muun ammattilaisen toimesta. Hyvinvointitarkastuksessa painopiste on omaishoitajan jaksamisessa.

Seniorineuvolan matalankynnyksen vastaanotto

Seniorineuvolan matalankynnyksen vastaanotot ovat maksuttomia ja toimivat ilman ajanvarausta. 

Äänekosken terveyskeskuksessa seniorineuvolan vastaanotolla annetaan ohjausta sekä neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista. Erilaisten lomakkeiden täyttöön saa myös apua. Hoidolliset toimenpiteet suoritetaan sairaanhoitajien vastaanotoilla. 

Muissa taajamissa tehdään lisäksi korvahuuhteluja, puhdistetaan kuulolaitteita, mitataan verenpainetta ja verensokeria sekä testataan muistia. Tikkejä voidaan poistaa, mikäli niitä on enintään 5 ja haava-alue on siisti eikä siinä ole tulehduksen merkkejä. 

Äänekosken seniorineuvola (Terveyskatu 8, huone 22)

Joka toinen keskiviikko klo.8.00-10.30 parittomilla viikoilla.

Suolahden seniorineuvola (Kisakatu 4)

Joka toinen torstai klo.8.00-10.30 parillisilla viikoilla.

Konginkankaan seniorineuvola (Konginkankaantie 195)

Joka toinen tiistai klo.8.00-10.30 parillisilla viikoilla.

Sumiaisten seniorineuvola (Kuoppatie 3)

Joka toinen tiistai klo. 8.00-10.30 parittomilla viikoilla.

Seniorineuvolan esite (pdf)

Yhteystiedot

Ennaltaehkäisevän työn ohjaaja Hanna Uusitalo, puh 040 673 4379
Vastaava ohjaaja seniorikeskus ja – neuvola, Kuntola  Erja Tammelin, puh 0400 115 375

Linkit