Seniorineuvola

Seniorineuvola on osa Äänekosken kaupungin yli 65-vuotiaille tarkoitettuja ennaltaehkäiseviä avopalveluita. Toiminnan lähtökohtana on auttaa seniori-ikäistä edistämään omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. Seniorineuvolat toimivat Äänekoskella, Suolahdessa, Konginkankaalla ja Sumiaisissa.

Seniorineuvolatoiminta 1.1.2017 alkaen

Seniorineuvolat ovat Äänekosken kaupungin tarjoamia maksuttomia palveluita, joiden tarkoituksena on tukea ikääntyneiden yli 65-vuotiaiden kotona asuvien toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Seniorineuvolassa on tavattavissa kotihoidon sairaan- ja lähihoitajat ja Äänekoskella terveydenhoitaja.

Seniorineuvolassa tehdään ajanvarauksella omaishoitajien voimavaroja tukevia terveystarkastuksia, hyvinvointia tukevia kotikäyntejä iäkkäille ja ikäkausitarkastuksia. Terveystarkastusten painopisteenä on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen pyrkivä neuvonta ja ohjaus. Kutsut tarkastuksiin tulevat postitse. Lisäksi Suolahdessa, Konginkankaalla ja Sumiaisissa toimii matalan kynnyksen vastaanotto yhtenä päivänä viikossa. Matalan kynnyksen vastaanotoilla voi mittauttaa verenpaineen, keskustella painonhallintaa liittyvistä asioista, saada tukea ja ohjausta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Neuvolassa ei hoideta pitkäaikaissairaita ja asiakas ohjataan hoitajan arvioinnin perusteella Äänekosken terveysasemalle sairaanhoitoa vaativissa asioissa.

Äänekosken seniorineuvola (Terveyskatu 16)

Keskiviikkoisin klo 8-16 terveystarkastukset ajanvarauksella. Kutsut tarkastuksiin tulee postissa.

Suolahden seniorineuvola (Kisakatu 4)

  • Tiistaisin terveystarkastukset ajanvarauksella.
  • Torstaisin vastaanotot ilman ajanvarausta klo 13-15.

Konginkankaan seniorineuvola (Konginkankaantie 195)

  • Tiistaisin vastaanotot ilman ajanvarausta klo 13-15.
  • Torstaisin terveystarkastukset ajanvarauksella.

Sumiaisten seniorineuvola (Kuoppatie 3)

  • Tiistaisin vastaanotot ilman ajanvarausta klo 13-15.
  • Torstaisin terveystarkastukset ajanvarauksella.

Seniorineuvolan esite (pdf)

Yhteyshenkilö
Anne Puukilainen
Vastaava ohjaaja seniorikeskus ja – neuvola, Kuntola
p. 0400 115 375