Seniorineuvola

Seniorineuvola tarjoaa ennaltaehkäisevää palvelua yli 65-vuotiaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi: matalankynnyksen vastaanottotoimintaa Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan taajamissa, 75-vuotiaiden ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä sekä omaishoitajien voimavaroja tukevia hyvinvointitarkastuksia. 

Tärkeitä painopisteitä ennaltaehkäisevässä työssä on ikääntyvän toimintakyvyn edistäminen sekä vanhuuteen varautuminen ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista.

75-vuotiaiden ennaltaehkäisevä kotikäynti

Ennaltaehkäisevä kotikäynti tarjotaan 75-vuotiaille. Kutsut lähetetään postitse useammassa erässä vuoden aikana ja kohderyhmänä ovat kotona asuvat äänekoskelaiset, joilla ei ole vielä käytössään muita Arjen tuen palveluja. Kotikäynnillä kartoitetaan asumiseen, terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liittyviä asioita sekä mietitään yhdessä, kuinka vanhuuteen voisi varautua.

Omaishoitajien hyvinvointitarkastus

Omaishoitajina toimivat henkilöt saavat kutsun joka toinen vuosi hyvinvointitarkastukseen. Hyvinvointitarkastusta on tarjottu vuonna 2021 omaishoitajille. Tarkastuksia tehdään myös aina tarvittaessa, jolloin omaishoitaja voi oma-aloitteisesti varata ajan tai ohjautua tarkastukseen muun ammattilaisen toimesta. Hyvinvointitarkastuksessa painopiste on omaishoitajan jaksamisessa. 

Seniorineuvolan matalankynnyksen vastaanotto

Seniorineuvolan matalankynnyksen vastaanotot ovat maksuttomia ja toimivat ilman ajanvarausta. 

Seniorineuvolan vastaanotolla annetaan ohjausta sekä neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista. Erilaisten lomakkeiden täyttöön saa myös apua. Lisäksi tehdään korvahuuhteluja, puhdistetaan kuulolaitteita, mitataan verenpainetta ja verensokeria sekä testataan muistia. Tikkejä voidaan poistaa, mikäli niitä on enintään 5 ja haava-alue on siisti eikä siinä ole tulehduksen merkkejä. Hoidolliset toimenpiteet suoritetaan terveyskeskuksessa sairaanhoitajien vastaanotoilla. 

Seniorineuvolaan tullessa odotustilassa on hyvä muistaa noudattaa turvavälejä sekä huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Vastaanotolle ei saa tulla flunssaoireisena. Infektio-oireissa hoidon tarpeen arvio tehdään aina terveyskeskuksessa. 

Vastaanottopaikat ja -ajat ovat seuraavat:

Seniorineuvoloiden vastaanotot ovat suljettuina kesällä 2022 kesälomaviikot 26-27 ja 31-32.

Sumiaisten seniorineuvola (Kuoppatie 3)

Joka toinen tiistai klo 8.00-10.30 parittomilla viikoilla

Suolahden seniorineuvola (Kisakatu 4)

Joka toinen torstai klo 8.00-10.30 parillisilla viikoilla

Konginkankaan seniorineuvola (Konginkankaantie 195)

Joka toinen tiistai klo 8.00-10.30 parillisilla viikoilla

Seniorineuvolan esite (pdf)

Yhteystiedot

Ennaltaehkäisevän työn ohjaaja
Susanna Lehtonen, 040 673 4379, susanna.lehtonen@aanekoski.fi

Linkit

Muokattu 26.4.2022