Terveyspalvelujen palvelupalaute

Palautteenne käsitellään esimiehen johdolla työyksikössä.

Palaute voi olla ehdotus, moite, kiitos tai muu asia. Tärkeää palautteen ohjautumiseksi oikeaan paikkaan on laittaa palautteeseen yksikkö, jossa on asioinut. 

Mikäli palautteen jättäjä haluaa henkilökohtaista tietoa asian käsittelystä, lomakkeeseen täytyy kirjoittaa omat yhteystietonsa. Palautteen jättäminen nimettömänäkin toki on mahdollista.

Sähköiset palautteet ohjautuvat terveyskeskuksessa johtava hoitaja Anna-Kaisa Hyvöselle, joka lähettää palautteet eteenpäin asianomaisten yksiköiden esimiehille käsiteltäviksi. Lomakeen voi myös tulostaa itselleen täytettävän lomakkeen, jonka voi palauttaa terveyspalveluiden toimintayksiköissä oleviin palvelu-/asiakaspalautelaatikoihin. Lomakkeet käsitellään yksiköissä noin kerran kuukaudessa.

Toivomme pystyvämme kehittämään toimintaamme asiakkaita mahdollisimman hyvin palvelevaan suuntaan, joten kaikki antamanne palaute on meille ensiarvoisen tärkeää. Kiitos siitä jo etukäteen!

Äänekoskella 17.11.2010 Äänekosken terveyskeskus

Palvelupalautteen syy:

Palvelupiste, jossa asioitte:

Palaute:

Voitte jättää palautteenne nimettömänä, mutta jos haluatte saada itsellenne tietoa asian käsittelystä, täyttäkää yhteystietonne alla oleviin kenttiin.

Nimi:

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:Lomakkeen voi vaihtoehtoisesti tulostaa paperisena valitsemalla sivun oikeasta yläkulmasta Tulosta. Paperisen version voi palauttaa terveysasemien palautelaatikkoihin.