Ohjeistus kaupungin kesätyösetelin käytöstä vuonna 2017

Yleistä

Äänekosken kaupunki myöntää 20 kpl 150 € tai 300 €:n arvoisia kesätyöseteleitä, joilla tuetaan nuorten työllistymistä yrityksiin /yhdistyksiin kahden – neljän viikon mittaisiin työsuhteisiin ajalla 2.5.- 1.9.2017. 

Kesätyösetelin saamisen edellytykset

Yritys tai yhdistys palkkaa äänekoskelaisen nuoren vähintään 2 tai 4 viikon työsuhteeseen. Nuoren voi työllistää myös pidemmäksi aikaa (ei vaikuta tuen määrään).

Kirjallinen työsopimus laaditaan yrittäjän/ yhdistyksen ja nuoren välille. Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (lakisääteiset sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus yms).

Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Kesätyöseteliä ei myöskään voi käyttää oman perheenjäsenen palkkaamiseen yritykseen/ yhdistykseen.

Menettely

Nuorihakee kesätyöpaikkaa yritykseltä/yhdistykseltä. Mikäli yritys/ yhdistys on halukas palkkaamaan nuoren kesätyöhön, työnantaja (yritys/ yhdistys) täyttää nuoren kanssa kesätyösetelin ja palauttaa sen täytettynä Äänekosken kaupungintalolle: Auli Savolainen, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. Tuki myönnetään kesätyöseteleiden palautusjärjestyksessä.

Äänekosken kaupunki maksaa myönnetyn tuen (joko 150 € tai 300 €) jälkikäteen työsuhteen päätyttyä, mikäli tuen ehdot täyttyvät.

Tuen maksamiseksi työnantajan tulee toimittaa kopio maksetusta palkasta ja yrityksen tilitiedot Äänekosken kaupungille Auli Savolaiselle. Tiedot voi jättää myös kaupungintalon infoon (1krs). Tuen maksamiseksi yrittäjän/ yhdistyksen on toimitettava em. tiedot viimeistään 30.9.2017 mennessä.

Mikäli työsuhde ei ala lainkaan tai se keskeytyy, työnantajan tulee välittömästi ilmoittaa joko työllisyyspäällikkö Auli Savolaiselle puh. 040 564 4141, auli.savolainen@aanekoski.fi tai työpajan vastaava ohjaaja Maria Riihijärvelle p. 0400 115513, maria.riihijarvi@aanekoski.fi