Biotaloudesta vetovoimaa matkailuun-hanke

Biotalouskaupunkina tunnettu Äänekoski saa nyt myös matkailuun vahvan biotalousnäkökulman. Yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa toteutetaan matkailuohjelma, joka määrittelee Äänekosken matkailun yhteisen vision ja strategiset tavoitteet. Ohjelmassa huomioidaan myynnin ja markkinoinnin kehittäminen sekä kansainvälisyys ja digitaalisuus. Hanke järjestää eri toimijoiden kanssa verkostoitumis- ja työpajatilaisuuksia, yritysten törmäyttämisiä, pop up-tyyppisiä uusia tuotteita ja/tai tapahtumia.

Hankkeen toiminta-alueena on Äänekosken kaupunki, johon keskustaajaman ohella kuuluu myös Konginkangas, Sumiainen ja Suolahti. Yhteistyökumppanina on Ääneseudun Kehitys Oy. Matkailuohjelman laadintaa varten perustetaan kullekin alueelle oma alueryhmä.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet

  1. Kokonaisvaltainen Äänekosken matkailuohjelma vuoteen 2030.
  2. Vahvemmat ja sitoutuneemmat matkailun ja biotalouden yritys- ja sidosryhmäverkostot
  3. Matkailuinfon uudistaminen ja roolijaon selkeyttäminen

Kohderyhmät

Ensisijaisesti biotalouteen ja matkailuun liittyvät yrittäjät sekä Äänekosken kaupungin päättäjät ja kaupungin eri yksiköt.

Biotalousalan yrityksistä esimerkkinä elintarvike-, maaseutu-, energia-, metsä-, puu-, puutarha-, kemian-, metalli- ja logistiikka-alan yrittäjät kone- ja laitevalmistajat sekä digiyritykset. Kohderyhmiä ovat myös näihin toimialoihin liittyvät innovaatiotoiminnot ja kasvuyritykset.

Matkailualan yrityksistä monet ovat myös biotalousalan yrityksiä kuten ravitsemus-, vesistö, luonto-, elämys- ja maaseutumatkailuyritykset. Niiden ohella kohderyhminä ovat kaikki matkailuun  liittyvät yritykset kuten esimerkiksi majoittajat ja matkanjärjestäjät sekä hyvinvointialan yritykset.

Muita sidosryhmiä ovat biotalouteen ja matkailuun sekä niihin läheisesti liittyvien toimialojen yhdistykset, yhteisöt ja toimijat, maaseudun yhdistykset ja toimijat, alueen kunnat ja kehitysyhtiöt, viranomaiset, yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja tiedekeskukset.

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen rahoittajia ovat Äänekosken kaupunki sekä Keski-Suomen liitto, joka on myöntänyt hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa.

Hakija, hallinnoija sekä toteutusaika

Hakijana ja hallinnoijana on Äänekosken kaupunki. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018—31.3.2019

Pidetään yhteyttä!

Tuula Salminen    
Projektipäällikkö https://www.aanekoski.fi
Äänekosken kaupunki, Elinvoimayksikkö  https://fi-fi.facebook.com/visitaanekoski/
puh 040 5368 477 https://facebook.com/Businessaanekoski/
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi