Äänekosken kaupungin käynnissä olevat hankkeet

Äänekoskella on käynnissä useita työhön ja yrittämiseen liitoksissa olevia hankkeita ja muuta kehitystoimintaa


Plänet B tukee aktiivisesti biotalouden startup- ja cleantech-yrityksiä, PK-yrityksiä, teollisuusyrityksiä ja palveluntarjoajia eri aloilta. Näitä ovat mm. tuotanto, logistiikka, huolto, prosessiohjelmointi, robotiikka, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä hotelli-, ravintola- ja matkailupalvelut.

Plänet B

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke aloitettiin elokuussa 2019. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungille ympäristöpolitiikka ja koko kaupunkikonsernille ympäristöohjelma. Tavoitteena on ohjata toimialat, konserniyhtiöt ja keskeiset sidosryhmät toimimaan vähähiilisyyden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  Kehitämme mm. palveluita, jotka helpottavat kaupunkilaisten ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia tehdä kestäviä ratkaisuja arjessaan.

Vihreä uusiutuva Äänekoski

ÄäneHub on työtila ja kohtaamispaikka yrittäjille, yrittäjyydestä kiinnostuneille, itsensä työllistäjille ja etätyötä tekeville

Ääne hub

Ääneseudun Kehitys Oy on Äänekosken kaupungin omistama yhtiö, joka hallinnoi alue- ja elinkeinoelämän hankkeita Äänekosken alueella. 

Ääneseudun kehitys Oy

TiimiVerkko-hanke (1.9.2018 – 31.12.2020) on suunnattu työelämän ulkopuolisille henkilöille Laukaan ja Äänekosken kunnissa, sekä Jyväskylän katulähetyksessä.  

TiimiVerkko-hanke

Taite työelämään (1.4.2018 - 30.3.2021) on Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan yhteinen hanke, jossa keskitytään kuntien palkkatukityösuhteen kehittämiseen luomalla työllisyyspalveluja tukevia asiakaslähtöisiä kokeiluja ja toimintakäytäntöjä avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi.  

Taite työelämään -hanke

Paikko-hanke, Äänekoskella on käytössä PAIKKO-osaamisen tunnistamisen työkalut. Äänekosken työpajalla on useita tunnistettuja oppimismahdollisuuksia. 

Paikko -hanke