Äänekosken kaupungin avoimet vuorot Pro Nemuksessa

Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskus

Metsä Groupin Pro Nemus -vierailukeskus Äänekosken tehdasalueella tarjoaa läpileikkauksen konsernista—sen toiminnasta, tuotteista ja innovaatioista—elämyksellisellä ja mieleenpainuvalla tavalla. Yhdistämällä virtuaalitodellisuutta, aitoa luontoa ja elämyksellisyyttä Pro Nemus kertoo metsäteollisuuden mahdollisuuksista ja siitä, kuinka suomalainen puu muuntuu erilaisiksi tuotteiksi. Vierailukeskus on tarkoitettu Metsä Groupin eri sidosryhmille, kuten metsänomistajille, asiakkaille, vaikuttajille ja opiskelijoille.

Äänekosken kaupunki järjestää yleisövierailuita keskuksessa kuukausittain. Toistaiseksi ryhmäkoko on enintään 20 henkilöä. Käynti vierailukeskuksessa on opastettu ja maksuton. Yksittäiset henkilöt ja alle 20 henkilön ryhmät voivat ilmoittautua yleisövierailulle täyttämällä alla olevan ilmoittautumislomakkeen. HUOM! Jokaisen henkilön tiedot on täytettävä erikseen, ei useampia henkilötietoja samalle lomakkeelle.

Mikäli olet palannut Suomeen ulkomailta viimeisen 14 vuorokauden aikana vierailupäivästä katsottuna, pyydämme olemaan yhteydessä asiasta etukäteen hyvissä ajoin ennen vierailua osoitteeseen pronemus@metsagroup.com

Pro Nemus - Covid-19 ohjeet

Vierailuajankohdat

  • ke 5.1.2022 klo 17-19, ilmoittautuminen 2.1.2022 mennessä
  • to 3.2.2022 klo 17-19, ilmoittautuminen 30.1.2022 mennessä
  • to 3.3.2022 klo 17-19, ilmoittautuminen 27.2.2022 mennessä
  • to 7.4. 2022 klo 17-19, ilmoittautuminen 3.4.2022 mennessä
  • ke 4.5.2022 klo 17-19, ilmoittautuminen 1.5.2022 mennessä

Vierailijoiden alaikäraja on seitsemän vuotta. Pro Nemus -vierailu ei sisällä tehdaskierrosta. 

Ilmoittautumislomake 

Pro Nemus -vierailukeskus

Lisätietoja vierailukeskuksesta: oppaat.pronemus@metsagroup.com

Äänekoski offers guided tours to the
Pro Nemus visitor centre

The Metsä Group’s Pro Nemus visitor centre located in the Äänekoski industrial integrate offers an overview of their businesses, presenting their processes, products and innovation in an interactive and impressive way. Combining virtual reality, authentic nature and memorable experiences, Pro Nemus displays the potential of the forestry industry and how Finnish wood is converted into different products. The Visitor Centre was designed to accommodate the different stakeholders of the Metsä-Group such as forest owners, customers, key contacts and students.

The city of Äänekoski organizes monthly visits to Pro Nemus every month. The maximum group size is 20. To arrange a visit, it is required to register in advance. If a tour needs to be cancelled, the registrants will be informed. The visit includes a guided tour and is free of charge. Individuals and groups of less than 20 people can sign up for a visit by completing the registration form below. Please note that each person must register individually. It is not possible to fill out one form for many people.

If you have come to Finland from abroad within the last 14 days from the date of the visit, please contact us in advance before the visit at pronemus@metsagroup.com

Pro Nemus visitor centre timetable

  • 5.1.2022 from 5pm to 7pm, advance registration by 2.1.2022
  • 3.2.2022 from 5pm to 7pm, advance registration by 30.1.2022
  • 3.3.2022 from 5pm to 7pm, advance registration by 27.2.2022
  • 7.4.2022 from 5pm to 7pm, advance registration by 3.4.2022
  • 4.5.2022 from 5pm to 7pm, advance registration by 1.5.2022

The minimum age for visitors is seven years. The Pro Nemus visit does not include a tour of the production facilities.

Registration form

Pro Nemus visitor centre

Pro Nemus visitor centre

For more information about the visitor centre: oppaat.pronemus@metsagroup.com

Muokattu 29.11.2021