Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin Äänekoskella

Äänekosken kaupunki myöntää yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen koronaepidemiasta johtuen. Äänekoskelaisille yrityksille tarkoitetut Yksinyrittäjäavustusten hakemukset käsitellään Äänekosken kaupungilla.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Avustusta voi hakea 2000 euroa/ yrittäjä. Avustusta voidaan myöntää samalle yrittäjälle vain kerran.

Avustuksen haku alkaa 9.4.2020 ja avustusta voi hakea jatkuvasti 31.8.2020 saakka. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä. Avustusta myönnetään Äänekosken kaupungin saaman määrärahan puitteissa.

Lisätietoja Yksinyrittäjän avustuksen hakemisesta:

 • Tutustu avustuksen ehtoihin tältä sivulta ja lomakkeesta
 • Tutustu hakemuslomakkeeseen, joka löytyy sivun alalaidasta.
 • Toimita täytetty hakemus liitteineen lomakkeella.

Lisätietoja avustuksesta:

Sanna Kiuru puh. 040 668 1978 sanna.kiuru@aanekoski.fi
Tanja Sulin 050 4400 813 tanja.sulin@aanekoski.fi
Esa Lehmonen puh. 040 156 2583 esa.lehmonen@aanekoski.fi

Jos avustuksenehdot täyttyvät, saat tarkistuksen jälkeen vastauksen mahdollisimman pian.

Kenelle

Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka

 • harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
 • on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
 • on rekisteröity Äänekoskelle

Usein kysyttyjä kysymyksiä Yksinyrittäjän tuesta:
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Kuka on yksinyrittäjä?

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Kaikki yritysmuodot voivat olla yksinyrittäjiä: TMI, KY, OY, OSK

Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelance- yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Mitä tarkoittaa päätoiminen yrittäjyys?

Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä TAI joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Avustuksen myöntämisen edellytykset

 • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
 • yksinyrittäjällä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan;
  • yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Hakemuksessaan hakijan tulee osoittaa, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta.
  • Yksinyrittäjän
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
 • Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen.
 • Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
 • Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Hakemuksen liitteet

 • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
 • Verovelkatodistus
 • Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
 • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
 • Vuoden 2020 yrityksen talousraportti kirjanpidosta ja tiliotteet tai myyntiraportit hakemusajankohtaan saakka.

Yksinyrittäjän avustus on De minimis -tukea

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää.

Yksinyrittäjän avustuksen haku

Haku vaatii vahvan tunnistautumisen, esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

https://www.aanekoski.fi/verkkoasiointi/yksinyrittajan-avustus