Työllisyyden tuki

Äänekosken kaupungin kunta- ja oppisopimuslisän myöntämisperusteet vuodelle 2018:

Äänekosken kaupunki tukee työnantajia luomaan uusia työpaikkoja tai palkkaamaan työntekijöitä myöntämällä kunta- ja oppisopimuslisää. Kaupunki haluaa muuttaa ns. passiivimaksun aktiiviseen käyttöön maksamalla työmarkkinatuen kuntaosuutta vastaavan summan työnantajalle (350-460 euroa), mikäli tämä palkkaa kaupungin työmarkkinatuen maksulistalla olevan työttömänä olevan henkilön.

Kuntalisää voidaan myöntää enintään 8 kk:n ajaksi (työssäoloehto täyttyy). Palkattavan henkilön työaika tulee olla vähintään 80 prosenttia alan kokotyöajasta ja palkka alan työehtosopimuksen mukainen. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä ei ole myönteinen palkkatukipäätös. Kuntalisää voidaan muiden edellytysten täyttyessä myöntää myös siinä tapauksessa, että palkkatukipäätös on kielteinen.

Lisäksi tukea voidaan myöntää yli vuoden työttömänä olleiden palkkaukseen 250 euroa /kk enintään 8 kk:n ajan.

Nuorten alle 30 vuotiaiden työllistämiseen kuntalisää voidaan maksaa jo 6 kk:n työttömyyden perusteella 250 euroa /kk enintään 8 kk:n ajan. Mikäli nuoren työttömyys on pitkittynyt, kuntalisä määräytyy työttömyyden keston mukaan.

Oppisopimuslisä:

Oppisopimuksella työllistämiseen tukea myönnetään äänekoskelaisen pitkäaikaistyöttömän (yli vuoden työttömänä olleen) työllistämiseen oppisopimuksella 200 euroa kuukaudessa enintään 18 kk:n ajan.

Lisätietoja antaa 

Vs. työllisyyspäällikkö, työvalmennuspäällikkö
Riikka Hytönen
Äänekosken kaupungintalo
Hallintokatu 4
44100  Äänekoski
puh. 040 194 6100
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Lomakkeet (täytä ja tulosta)

Hyödyllisiä linkkejä:

TE-palvelut: palkkatuki