Hankkeet 

Tällä sivulla on esteltynä kaikki työllisyyspalveluiden hankkeet, joita ovat Taite työelämään -hanke, Hohto -hanke, Tiimiverkko -hanke sekä Paikko -hanke. Äänekosken kaupungin elinvoimayksikön muut hankkeet ja kehitystoiminta löytyy täältä.

Taite työelämään -hanke

Taite työelämään (1.4.2018 - 30.3.2021) on Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan yhteinen hanke, jossa keskitytään kuntien palkkatukityösuhteen kehittämiseen luomalla työllisyyspalveluja tukevia asiakaslähtöisiä kokeiluja ja toimintakäytäntöjä avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi.  

Haluamme auttaa työnhakijaa tuotteistamaan ja tuomaan esille osaamisensa sekä rohkaista työnantajaa rekrytoimaan. Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat Laukaan ja Äänekosken palkkatukityösuhteessa olevat henkilöt sekä seudun yritykset. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Äänekosken kaupunki ja Laukaan kunta. 

https://www.taitetyoelamaan.net/ 


Hohto -hanke

HOHTO-hanke (1.8.2017-31.05.2020) on Laukaan, Äänekosken ja Konneveden yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen hankealueen alle 30-vuotiaille nuorille. 

Palvelumme on liikkuvaa. Meiltä voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen itselle sopivaan paikkaan tai toimistollemme. 

https://www.hohto-hanke.net/ 


Tiimiverkko -hanke

TiimiVerkko-hanke (1.9.2018 – 31.12.2020) on suunnattu työelämän ulkopuolisille henkilöille Laukaan ja Äänekosken kunnissa, sekä Jyväskylän katulähetyksessä.  Tavoitteena on laajentaa kohderyhmäasiakkaiden palveluita etäkuntoutuksen käyttöönotolla ja näin edistää heidän etenemistä kohti työelämää. Hankkeen aikana tullaan vahvistamaan niin yhteistyötahon ammattilaisten, kuin heidän asiakkaidensa digitaitoja, jotta esimerkiksi aktiivisempi yhteydenpito mahdollistuu. Hankkeen myötä yhteistyötahoille muodostuu erilaisia kuntoutuspalveluita, joissa hyödynnetään organisaatiorajoja ylittävää moniammatillisuutta. 

Tiimiverkko -hanke:
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/tiimiverkko/etusivu/ 

Tiimiverkon blogi


Paikko -hanke

Äänekoskella on käytössä PAIKKO-osaamisen tunnistamisen työkalut. Äänekosken työpajalla on useita tunnistettuja oppimismahdollisuuksia. Niiden perusteella voidaan valmentautujille laatia osaamistodistus. Osaamistodistusta voi käyttää työhakemuksen liitteenä tai hakeuduttaessa opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen.  

Osaamistodistus tekee näkyväksi helposti näkymättömäksi jäävän käytännön osaamisen. Asiasta voit lukea lisää osoitteesta www.paikko.fi