Äänekosken kaupungin kesätyökampanja 2020

Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa jälleen nuorille työpaikkoja ja tukea itsensä työllistämiseen sekä työnantajille tukea nuorten työllistämiseen.

Kaupungin kesätyökampanja on tarkoitettu 9. luokan päättäville sekä 01-03 syntyneille nuorille.

Kesällä 2020 on myös mahdollista saada kesäyrittäjyysseteli, jolla kannustetaan nuoria työllistämään itse itsensä.

Nuorille:

 • Kesätyöjakso kaupungilla
 • 9.lk päättävät:
  - 2 viikkoa (10 työpäivää)
  - Palkkaus: 2 viikon työsuhde  n. 350 euroa
 • 01-03 syntyneet:
  - 4 viikkoa (20 työpäivää)
  - Palkkaus: 4 viikon työsuhde n. 700 euroa

Haku

Haku 24.2. - 15.3. Haku tapahtuu KuntaRekryn kautta, linkki hakemukseen tulee haun auettua.

Haku 9. lk päättävät

Haku 01 - 03 syntyneet

Tieto kesätyöpaikasta viimeistään 30.4.

Työtehtäviä useimmissa kaupungin toiminnoissa: mm. kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisopalveluissa, palvelutaloissa, viheralueilla ja niin edelleen. 

Kesäyrittäjyysseteli

 • Nuori voi työllistää itsensä yrittäjänä (esimerkiksi 4H-yritys tai kevytyrittäjyys)
 • 9. luokan päättäville tai 01-03 syntyneille
 • Kaupunki maksaa 150e tuen yrityksen toiminnan pesämunaksi.

Ehtoina: toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi kesäajalla Äänekoskelle sijoittuvat toiminnot, raportti kesän toiminnasta syksyllä, osallistuminen yrittäjyysvalmennukseen

Haku viimeistään 30.4. Kesäyrittäjyysseteleitä myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan, kuin määrärahat riittävät.

Hakemuslomake kesäyrittäjyysseteli

 

Työnantajille:

Kesätyösetelit

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää 9. luokan päättävän tai 01-03 syntyneen nuoren, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin. Myös nuoremmalle kuin 9. luokan päättäneiden työllistämiseen voidaan myöntää kesätyöseteli, mikäli määrärahatilanne sen mahdollistaa.

 • Tuki 150e vähintään 2 viikontyösuhteeseen, tai 300e vähintään 4 viikon työsuhteeseen.
 • Palkka ja muut työehdot työehtosopimuksen mukaan.
 • Tuki haetaan tällä sivulla julkaistavalla lomakkeella 24.2. - 30.4. välisenä aikana. Tuki maksetaan työnantajalle  kesätyöjakson jälkeen.
 • Tuen maksamiseksi työnantajan tulee toimittaa kopio palkkakuitista sekä yrityksen tilitiedot  viimeistään 30.9.2020
 • Nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä tällä sivulla esitellystä tukimuodosta.
 • Kesätyösetelin hakulomake toimitetaan Äänekosken kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Hakemuslomake kesätyöseteli

 

Lisätiedot

Annaleea Mäkinen, kesätyönohjaaja
Äänekosken kaupunki
040 186 4293
annaleea.makinen@aanekoski.fi

Oona Laiho
Nuorten työelämäpalvelut
Äänekosken kaupunki
040 568 5942
oona.laiho@aanekoski.fi