Äänekosken kaupungin kesätyökampanja 2020

Koronaviruksesta johtuvan tilanteen vuoksi, Äänekosken kaupunki on luopunut kesän 2020 kesätyöllistämisestä sekä 9.luokan päättävien, että vanhempien nuorten osalta. Yleinen epävarmuus toimintojen jatkumisesta ja mahdollisten rajoitusten pituudesta on aiheuttanut tilanteen, jossa kesätyöllistämisestä on tulevan kesän aikana pakko luopua. 

Tilanne nuorten kannalta on äärimmäisen ikävä, mutta kannustamme nuoria käyttämään mahdollisuutta sekä kesäyrittäjyysseteliin, että kesätyöseteliin. Kesätyön osalta nuoret voivat olla suoraan yhteydessä kesätyön ohjaajaan ja nuorten työelämäpalveluiden valmentajaan.


Nuorelle:

Kesäyrittäjyysseteli

 • Nuori voi työllistää itsensä yrittäjänä (esimerkiksi 4H-yritys tai kevytyrittäjyys)
 • 9. luokan päättäville tai 01-03 syntyneille
 • Kaupunki maksaa 250e tuen yrityksen toiminnan pesämunaksi.

Ehtoina:

 • Toimintasuunnitelma, josta käyvät ilmi kesäajalla Äänekoskelle sijoittuvat toiminnot
 • Osallistuminen yrittäjyysvalmennukseen
 • Raportti kesän toiminnasta syksyllä

Haku viimeistään 31.5. Kesäyrittäjyysseteleitä myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan, kuin määrärahat riittävät.

Hakemuslomake kesäyrittäjyysseteli


Työnantajille:

Kesätyösetelit

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää 9. luokan päättävän tai 01-03 syntyneen nuoren, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin. Myös nuoremmalle kuin 9. luokan päättäneiden työllistämiseen voidaan myöntää kesätyöseteli, mikäli määrärahatilanne sen mahdollistaa.

 • Tuki 250e vähintään 2 viikon työsuhteeseen, tai 400e vähintään 4 viikon työsuhteeseen.
 • Palkka ja muut työehdot työehtosopimuksen mukaan.
 • Tuki haetaan tällä sivulla julkaistavalla lomakkeella 24.2. - 31.5. välisenä aikana. Tuki maksetaan työnantajalle  kesätyöjakson jälkeen.
 • Tuen maksamiseksi työnantajan tulee toimittaa kopio palkkakuitista sekä yrityksen tilitiedot  viimeistään 30.9.2020
 • Nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä tällä sivulla esitellystä tukimuodosta.
 • Kesätyösetelin hakulomake toimitetaan Äänekosken kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Hakemuslomake kesätyöseteli


Lisätiedot

Annaleea Mäkinen, kesätyönohjaaja
Äänekosken kaupunki
040 186 4293
annaleea.makinen@aanekoski.fi

Oona Laiho
Nuorten työelämäpalvelut
Äänekosken kaupunki
040 568 5942
oona.laiho@aanekoski.fi