Äänekosken kaupungin kesätyökampanja 

Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja ja tukea itsensä työllistämiseen. Kampanjalla tuetaan myös yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät nuoren kesäksi.

  • Äänekoskelainen 9. luokan päättävä nuori voi hakea kesätöihin kaupungin toimintoihin. Mahdollisuuksien mukaan myös 02-04 syntyneitä Äänekoskelaisia nuoria työllistetään.
  • Äänekoskelaisen nuoren on myös vaihtoehtoisesti mahdollista hakea kesäyrittäjyysseteliä, joka on kaupungin maksama tuki nuoren oman yritystoiminnan tueksi. Kesäyrittäjyyssetelillä kannustetaan nuoria työllistämään itse itsensä.
  • Äänekoskelainen yritys tai yhdistys voi hakea kesätyöseteliä Äänekoskelaisen nuoren palkkakustannusten tueksi.

Äänekoskelainen nuori voi hyötyä vain yhdestä tällä sivulla mainitusta kesätyöllistymisen muodosta.


Kesätyöjakso kaupungilla

9. luokan päättävät äänekoskelaiset nuoret: 

Peruskoulun jo päättäneet 02-04 syntyneet äänekoskelaiset nuoret:

Työtehtävät suunnitellaan ja järjestetään koronaturvallisesti ja ne tulevat painottumaan ulkona tehtävään työhön. 

Haku kaupungin kesätöihin tapahtuu Kuntarekryn kautta 22.2. - 14.3.2021 välisenä aikana. 

Tieto kesätyöpaikasta sekä ajankohdasta ilmoitetaan hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen 30.4. mennessä.

Kesäyrittäjyysseteli

Mikäli olet äänekoskelainen 15-17 vuotias nuori ja työllistät itsesi yrittäjänä kesä- heinäkuussa (4H -yritys, kevytyrittäjyys), voit hakea kaupungilta kesäyrittäjyysseteliä. Kaupunki maksaa 250 € yrityksesi toiminnan tueksi.

Ehdot:

  • Olet suorittanut yrityskurssin, joko koulussa tai 4H -yhdistyksen kautta. Ilmoittautuminen 4H:n yrityskurssille
  • Teet yrityksesi toiminnasta liiketoimintasuunnitelman, josta käy ilmi kesällä Äänekoskella tapahtuva yritystoiminta.
  • Sitoudut raportoimaan kesän yritystoiminnasta syksyllä.

Kesäyrittäjyysseteliä ei myönnetä nuorelle, joka työllistyy kaupungin kesätöihin, tai jos hän työllistyy Äänekoskelaiseen yritykseen tai yhdistykseen kesätyösetelillä. 

Toimita hakemus 22.2.-18.4.2021 välisenä aikana kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. 

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty.

Kesäyrittäjyysseteli hakemus

Kesätyöseteli

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää äänekoskelaisen 15-17 vuotiaan nuoren kesätyöhön, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin.

Tuki:

  • Vähintään 2 viikon työsuhteeseen 250 €
  • Vähintään 4 viikon työsuhteeseen 400 € (Työsuhde voi olla pidempi, mutta se ei vaikuta tuen määrään.)

Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus ym.). Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Kesätyöseteliä ei myöskään voi käyttää oman perheenjäsenen palkkaamiseen yritykseen/yhdistyksen.

Tuki maksetaan työnantajalle takautuvasti kesätyöjakson jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kopion palkkakuitista 15.8.2021 mennessä kesätyöohjaajalle.

Yritykseen tai yhdistykseen työllistyvä nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä kesätyösetelistä. Tukea ei myöskään myönnetä kesäyrittäjyyssetelillä itsensä työllistävän nuoren työllistämiseen tai jos nuori työllistyy kaupungin kesätöihin.

Toimita hakemus 22.2.-16.5.2021 välisenä aikana kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. 

Kesätyöseteli hakemus


Lisätiedot

Annaleea Mäkinen, kesätyöohjaaja. p.040 186 4293, annaleea.makinen@aanekoski.fi

Riikka Hytönen, työllisyyspäällikkö. p.040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi

Lisätietoa 4H:n järjestämästä yrityskurssista antaa Sanni Mönttinen, toiminnanjohtaja p. 040 356 3608, sanni.monttinen@4h.fi