Äänekosken kaupungin kesätyöt 2022 

Äänekosken kaupungin 2022 kesätyöpalautteiden keskiarvo on 8.7. 
Kiitos kaikille kesätyöntekijöille hyvästä työstä. Kiitos työnantajille, jotka tarjositte alueen nuorille kesätyötä 2022.

Vuoden 2023 kesätyönhaku alkaa helmikuussa 2023. Tälle sivulle tulee informaatiota ja hakulomakkeet vuoden 2023 kesätyöstä. Ilmoitamme myös vuoden 2023 kesätyönhausta somekanavissa.

Äänekosken kaupunki on poikkeuksellinen kunta, joka työllistää kaikki halukkaat 9. luokan päättävät nuoret kesätöihin, kesätyösetelillä tai kesäyrittäjyyssetelillä. Lisäksi työllistämme vaihtelevan määrän vanhempia nuoria määrärahojen puitteissa kaupungin eri yksiköihin. 9. luokan päättävien nuorten hakemuksia saapui 140 kpl. Vanhempien nuorten hakemuksia saapui 97 kpl. Pyrimme huomioimaan nuorten toivomukset työtehtävien suhteen, mutta aina tämä ei ole mahdollista. Kesätyöt jaksottuvat neljään jaksoon kesä- ja heinäkuun ajalle.

Lisätietoa kesätyöstä kesätyönohjaajalta Riikka Kapanen puh. 040 186 4293
Ma-Pe klo 8.00-15.00 tai voit jättää tekstiviestin.


Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja ja tukea itsensä työllistämiseen kesäyrittäjyys- ja kesätyösetelin muodossa. Kampanjalla tuetaan myös yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät nuoren kesäksi. 

 Nuori voi hyötyä vain yhdestä tällä sivulla mainitusta kesätyöllistymisen muodosta. 

Kesätyöllistämisen ja kesäyrittäjyyssetelin käyttö priorisoidaan seuraavasti: 

1. Ensisijaisesti työllistetään kaikki halukkaat 9. luokan päättävät nuoret (kaupungin kesätyö, kesäyrittäjyysseteli, kesätyöseteli).
2. Tarpeen/avoimien paikkojen mukaan vanhempia nuoria (kaupungin kesätyö).
3. Kesäyrittäjyyssetelit ja kesätyösetelit myönnetään hakujärjestyksessä määrärahojen puitteissa vanhemmille nuorille.
4. Kesäyrittäjyysseteli 8.luokan päättäville, myönnetään hakujärjestyksessä ja määrärahojen puitteissa. 


Haku on päättynyt!

Kesätyökampanja 9. luokan päättäville nuorille, hakuaika 23.2-13.3.2022. 

Äänekosken kaupunki työllistää kaikki halukkaat Kuntarekryn kautta kaupungin kesätyöpaikkaa hakeneet 9. luokan päättävät nuoret 2 viikon (10 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-heinäkuun ajalle.

 • Työjakso: 2 viikkoa (10 työpäivää)
 • Palkka: 375 € (Huom! 17 -vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 • Tieto kesätyöpaikasta ilmoitetaan 30.4. mennessä.
 • Tarkemmat tehtäväkuvaukset löytyvät Kuntarekryssä olevasta työpaikkailmoituksesta. 

Haku on päättynyt! 

Vanhempien nuorten kesätyöllistäminen kaupungin työtehtäviin, 
hakuaika 23.2-13.3.2022 

Äänekosken kaupunki työllistää määrärahojen puitteissa myös vanhempia nuoria, vuonna 2004-2005 syntyneitä, Kuntarekryn kautta hakeneita nuoria 4 viikon (20 työpäivää) mittaisiin työsuhteisiin kesä-elokuun aikana.

 • Työjakso: 4 viikkoa (20 työpäivää)
 • Palkka: n. 700 € (Huom! 17 -vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.)
 • Tieto kesätyöpaikasta ilmoitetaan 30.4. mennessä.
 • Vanhempien nuorten valinta tehdään arpomalla.

Työtehtävät suunnitellaan ja järjestetään koronaturvallisesti ja ne tulevat painottumaan ulkona tehtävään työhön. Tarkemmat tehtäväkuvaukset löytyvät Kuntarekryssä olevasta työpaikkailmoituksesta.  


Haku on päättynyt!

Kesäyrittäjyysseteli nuorelle yrittäjälle, hakuaika 23.2.-17.4.2022

Mikäli olet vuonna 2004-2007 syntynyt nuori ja työllistät itsesi yrittäjänä kesä- heinäkuussa (4H -yritys, kevytyrittäjyys), voit hakea kaupungilta kesäyrittäjyysseteliä. Kaupunki maksaa 250 € yrityksesi toiminnan tueksi.

Ehdot kesäyrittäjyyssetelin saamiseksi:

 • Olet suorittanut yrityskurssin;  4H -yhdistyksen kautta, tai koulussa valinnaisena kurssina (toimita todistus koulussa käydyn kurssin suorittamisesta hakemuksen liitteenä).
 • Teet yrityksesi toiminnasta liiketoimintasuunnitelman. (Liiketoimintasuunnitelma tehdään esim. 4H-yhdistyksen järjestämällä yrityskurssilla).
 • Sitoudut raportoimaan kesän yritystoiminnasta syksyllä.

Toimita hakemus 23.2.-17.4.2022 välisenä aikana kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. 

Kesäyrittäjyysseteliä ei myönnetä nuorelle, joka työllistyy kaupungin kesätöihin, tai jos hän työllistyy Äänekoskelaiseen yritykseen tai yhdistykseen kesätyösetelillä.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää haku- ja priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä.


Haku on päättynyt! 

Kesätyöseteli työnantajalle 2022, hakuaika 23.2.-15.5.2022

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää vuonna 2004-2006 syntyneen nuoren kesätyöhön, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin.

Tuki:

 • Vähintään 2 viikon työsuhteeseen 250 €
 • Vähintään 4 viikon työsuhteeseen 400 € (Työsuhde voi olla pidempi, mutta se ei vaikuta tuen määrään.)

Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus ym.).

Jos sovellettavaksi tulevaa työehtosopimusta ei ole, palkan on oltava vähintään sen suuruinen, että työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut työssäoloehdon palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät. Vuonna 2022 tämä tarkoittaa, että palkan on oltava kokoaikatyössä vähintään 1283 €/kk (palkkakertoimesta vuodelle 2022 annettu STM:n asetus 896/2021).

Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 

Tuki maksetaan työnantajalle takautuvasti kesätyöjakson jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kopion palkkakuitista 14.8.2022 mennessä kesätyöohjaajalle.

Toimita hakemus 23.2.-15.5.2022 välisenä aikana kirjaamo@aanekoski.fi tai Äänekosken kaupunki / Kirjaamo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.

Yritykseen tai yhdistykseen työllistyvä nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä kesätyösetelistä. Tukea ei myöskään myönnetä kesäyrittäjyyssetelillä itsensä työllistävän nuoren työllistämiseen tai jos nuori työllistyy kaupungin kesätöihin.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää haku- ja priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä. 


Lisätiedot

Riikka Kapanen, kesätyönohjaaja, p. 040 186 4293, riikka.kapanen@aanekoski.fi
Riikka Hytönen, työllisyyspäällikkö. p.040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi

Muokattu 26.8.2022