Velvoitetyöllistyminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin on tietyin ehdoin tarjottava yli 57- vuotiaille palkkatuettua työtä tai muuta työllistymistä edistävää palvelua.

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

TE-toimisto tai Äänekosken yöllisyyspalvelut tiedustelevat työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Työllisyyspalveluiden työntekijä on yhteydessä puhelimitse työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Lisätietoa:

Omavalmentaja Laura Ilves, p. 040 198 1579

Omavalmentaja Seija Lehtonen, p. 040 540 7045

tai

tyollisyys@aanekoski.fi

 

Muokattu 14.10.2022