Äänekoskelle uusia koronarajoituksia yleisötilaisuuksiin ja turvaväleihin liittyen 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 13.8.-9.9.2021 tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Äänekosken alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä, sekä kaikki alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Äänekosken kunnan alueella voidaan edellä mainitut osallistujamäärät ylittäviä tilaisuuksia kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa 13.8.-9.9.2021 tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Äänekosken kunnan alueella siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää 4 momentissa tarkoitettu lähikontakti toisiinsa.

Äänekosken kaupungin linjaukset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämiseen sekä tiloihin ja harrastustoimintaan liittyen

Äänekosken koronajohtoryhmä on kokoontunut 12.8. ja linjannut, että yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan Äänekosken alueella järjestää sisä- ja ulkotiloissa 13.8.-9.9.2021 voimassa olevin ohjein, joita on täydennetty AVI:n henkilömäärä rajoituksin, sekä velvoittein siitä, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja että tapahtuman järjestäjien on täytettävä tartuntatautilain 58 h § mukaisen suunnitelma tilojen käytöstä ja pidettävä sitä yleisölle, osallistujille ja henkilöstölle nähtävillä koko tapahtuman ajan. 

Yksityistilaisuudet

Äänekosken kaupunki on linjannut, että kunnan alueella suositellaan yksityistilaisuuksissa noudatettavan samoja henkilömäärien rajoituksia ja varotoimia, joita em. mainitulla tavalla sovelletaan yleisötilaisuuksiin ja julkisiin kokoontumisiin. Rajoitukset ovat voimassa 9.9.2021 saakka. 

Tilat

Äänekosken kaupungin kirjastot, kulttuuritilat, liikuntasalit, uimahallit, kuntosalit, avantouimakopit ja ProAveran omistama jäähalli pysyvät edelleen avoinna, mutta niiden käytössä on noudatettava erityisen tarkasti voimassa olevia koronan torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyviä ohjeita, maskisuositusta, turvavälejä ja käsihygieniaa sekä lajiliittojen laatimia koronaohjeita.

Harrastustoiminta

Lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastustoimintaa voidaan jatkaa voimassa olevin koronaohjein, joita on täydennetty seuraavasti: Harjoittelun tulee tapahtua oman tutun joukkueen tai ryhmän kesken, eikä lasten, nuorten ja aikuisten tule tehdä harraste- ja pelimatkoja tai ottaa vastaan joukkueita niiden sairaanhoitopiirien alueilta tai kaupungeista, jotka ovat koronaviruksen suhteen leviämisvaiheessa.

Lisätietoa: 

Jukka-Pekka Pohjolainen

vs.vapaa-aikajohtaja 

020 632 32 59 

Muokattu 12.8.2021