Äänekosken jätteenkuljetukset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

 

Tiedote 12.6.2018

Äänekosken jätehuoltoviranomaisena Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Äänekosken jätteenkuljetusjärjestelmää. Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan 29.5.2018, että Äänekoskella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.9.2020 alkaen. Päätös koskee kunnan vastuulla olevia, kiinteistöiltä kerättäviä seka- ja biojätteitä sekä hyötyjätteitä (lasi, metalli, kartonki).

Kuljetusjärjestelmäpäätös koskee asumisessa, kuten vakituisissa ja vapaa-ajan asunnoissa sekä erilaisissa asuntoloissa, syntyviä jätteitä. Päätös koskee myös kunnan omassa toiminnassa, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa, syntyvien yhdyskuntajätteiden kuljetusta. Kuljetusjärjestelmäpäätös ei koske yritystoiminnan jätteitä vaan yritykset vastaavat jatkossakin itse jätteiden kuljetuksen järjestämisestä.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö Sammakkokangas Oy kilpailuttaa Äänekoskella kaikkien kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen jätteenkuljetuksen ja kilpailutuksen voittanut yritys alkaa hoitaa kuljetukset 1.9.2020 lukien. Kiinteistön haltijat sopivat astiatyhjennyksistä 1.9.2020 eteenpäin Sammakkokangas Oy:n kanssa. Vastaavanlainen kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jo käytössä jätelautakunnan muissa jäsenkunnissa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla.

Äänekoskella jätteenkuljetukset siis jatkuvat elokuun 2020 loppuun saakka nykyisellään ja kiinteistön haltijat sopivat jäteastian tyhjennyksestä suoraan kuljetusyrittäjän kanssa kuten tähänkin asti.

Syksyllä 2020 tulevista muutoksista tullaan tiedottamaan alueen asukkaita ja kesämökkiläisiä lähempänä muutoshetkeä.

Lisätietoja asiasta voi tiedustella jätehuoltoasiamieheltä p. 050 390 3765 tai jatelautakunta@saarijarvi.fi.

Sydän-Suomen jätelautakunta 
Postiosoite: PL 13, 43101 Saarijärvi
Käyntiosoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi
jätehuoltoasiamies 050 3903 765 
jätehuoltosuunnittelija 044 4598 249 
jatelautakunta@saarijarvi.fi

Lataa tiedote (pdf)

Muokattu 13.6.2018