Äänekosken kaupungin hankintaohjeiden päivitykseen yrittäjät on otettu entistä vahvemmin mukaan

Äänekosken Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Kangas sekä ensi vuoden alusta puheenjohtajana aloittava Jarmo Vainikainen ovat tyytyväisiä siihen, kuinka Äänekosken kaupunki ottaa nyt uudella tavalla yrittäjät huomioon päivittäessään kaupungin hankintaohjetta. – Jo viime kesänä kaupungin johto pyysi yrittäjien edustajia työhön mukaan hankintaohjeiden uudistamisessa. Olimme siitä kyllä mielissämme, että meidän mielipidettämme ja ajatuksiamme kysyttiin jo valmisteluvaiheessa, Jussi Kangas kertoo.

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen on erittäin tyytyväinen yrittäjäjärjestön kanssa käytyihin keskusteluihin hankintatoiminnan kehittämisestä ja uskoo, että yhteistyössä saadaan entistä parempia tuloksia hankintojen toteuttamiseksi. Uusi hankintaohje tuodaan päätöksentekoon vuoden 2022 alussa.

– Hankintaohje pyritään päivittämään lainsäädäntö huomioiden siten, että paikalliset yrittäjät pystyisivät entistä paremmin osallistumisen kaupungin kilpailutuksiin. Lisäksi hankintatoiminnassa tiedottamista parannetaan niin, ettei kukaan paikallinen yrittäjä jäisi vahingossa ulkopuolelle tarjouskilpailusta, Hämäläinen sanoo.

Äänekosken kaupunki valmistelee myös kotisivuilleen sähköistä toimittajarekisteriä, johon yrittäjät voivat ilmoittaa yhteystietonsa ja halukkuutensa tulevien tarjouskilpailujen tarjouspyyntöjen saamiseksi. Sivusto pyritään julkaisemaan vuoden 2022 alusta.

Sekä Kangas että Vainikainen näkevät, että uusi sähköinen toimittajarekisteri on erittäin postiviinen uusi asia Äänekosken kaupungilla. Yrittäjäyhdistyksen väki on Äänekosken kaupungin uudistukseen tyytyväinen ja vastaavanlaista käytäntöä on toivottukin. – Näin myös pienempien yrittäjien voi olla helpompi tarjota osaamistaan kaupungille, Kangas sanoo. – Jos nähdään vähän enemmän vaivaa, voidaan saada tarjouksia myös enemmän paikallisilta. Se voi olla jopa kustannustehokkaampaakin, Vainikainen lisää.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, 020 632 2072, tapani.hamalainen@aanekoski.fi

Kaksi hymyilevää ihmistä ja luminen maisema.

Äänekosken Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Kangas (oikealla) sekä ensi vuoden alusta puheenjohtajana aloittava Jarmo Vainikainen ovat tyytyväisiä siihen, kuinka Äänekosken kaupunki ottaa nyt uudella tavalla yrittäjät huomioon päivittäessään kaupungin hankintaohjetta.

Muokattu 27.12.2021