Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelma

Suomen suurin rakennusten omistaja on kunnat. 115 milj. m3 julkisia rakennuksia on kuntien ja kuntayhtymien omistuksessa. Puolet Suomen reaalivarallisuudesta muo-dostuu rakennuksista.

Toimivat ja hyvät tilat ovat edellytys kunnan toiminnalle. Niiden suuren taloudellisen merkityksen vuoksi tilojen hankintaan sekä ylläpitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Palveluiden tarjoaminen kuntalaisille vaatii toimitiloja. Julkisella sektorilla toimitilat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Koska tilojen taloudellinen merkitys on suuri, on tärkeää, että ne ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä. Myös turhasta rakennuskannasta tulee luopua, eli tyhjillään olevat kiinteistöt myydään tai puretaan.

Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelma on osa Äänekosken kaupunkistrategiaa. Strategiatyön tavoitteena on luoda kaupungille konkreettinen ja toteutettavissa oleva strategia, joka ohjaa kaupungin kehitystä ja toimintaa vastaamalla ajankohtaisiin toimintaympäristön muutoksiin ja haasteisiin. (Äänekosken kaupunkistrategia 2015, 2.)

Kiinteistöohjelman yhtenä tavoitteena on selvittää, kuinka strategisten ratkaisujen avulla pystytään tukemaan kuntatalouden vakauttamista ja saamaan investoinnit kestävälle pohjalle.

Äänekoski sijaitsee Keitele-järven rannalla ja se sisältää neljä taajamaa, jotka ovat Ää-nekoski, Suolahti, Sumiainen ja Konginkangas. Äänekoski on teollisuuskaupunki ja sen asukasluku on noin 20 000, maa-aluetta on 884, 54 km2 ja vesialuetta 253,90 km2 edestä. (Äänekoski pähkinänkuoressa n.d.) Äänekosken uusi terveysasema valmistui vuonna 2014 ja uudet lukiotilat valmistuivat v. 2017.

Kuntaliitokset, toimintojen uudelleenjärjestelyt ja tulevat sote-ratkaisut määrittävät jatkossa kuntien kiinteistökannan tarpeita ja tulevaisuutta merkittävästi.

Äänekosken kaupungin kiinteistöohjelma

Muokattu 16.11.2018