Äänekosken kaupungin 350 euron opiskelustipendi myönnetään 102 opiskelijalle

Äänekosken kaupunki ilmoitti hakuun tänä vuonna 2022 viidettä kertaa opiskelustipendin muualla kuin Äänekoskella päätoimisesti opiskeleville 18-29 -vuotiaille nuorille, jotka opinnoistaan huolimatta ovat säilyttäneet kotikuntanaan Äänekosken. Opintojen tulee myös johtaa tutkintoon.

Opiskelustipendiä haki kaikkiaan 104 opiskelijaa, joista 102 täytti hakukriteerit. Stipendin suuruus on 350 euroa ja se maksetaan 29.4.2022 suoraan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Hakijoille on ilmoitettu päätöksestä sähköisesti.

Opiskelustipendiä hakevien määrä oli tänä vuonna noususuunnassa (2018: 67, 2019: 84, 2020: 81, 2021: 74, 2022 :104).

Vuoden 2022 stipendin saajista 83 % suorittaa korkeakoulututkintoa ja 17 % toisen asteen tutkintoa. Korkeakoulututkinnoista 42 % on yliopistossa suoritettavia korkeakoulututkintoja ja 58 % ammattikorkeakoulussa suoritettavia korkeakoulututkintoja. Korkeakoulututkintoa suorittavista 28 % suorittaa ylempää korkeakoulututkinto ja 72 % alempaa korkeakoulututkintoa.

Opiskelupaikkakunnista suosituin on Jyväskylä, jossa tutkintoa suorittaa 43 % hakijoista. Suosituimmat oppilaitokset ovat: 1) Jyväskylän yliopisto (19 % stipendin saajista), 2) Jyväskylän ammattikorkeakoulu (15 %), 3) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (8%). Edellä mainittujen lisäksi opintoja suoritetaan mm. Itä-Suomen yliopistossa, Savonia ammattikorkeakoulussa sekä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan Äänekosken nuoria hankkimaan koulutusta ja ammatin. Samalla stipendi voi auttaa ylläpitämään elävää suhdetta kotikuntaan, kun esimerkiksi opiskelupaikkakunnan ja kotikunnan väliseen matkaamiseen jää enemmän rahaa.

Opiskelustipendin käyttöönotosta päätti Äänekosken kaupunginhallitus kokouksessaan 4.9.2017. Kaupunginhallitus päättää opiskelustipendin myöntämisen jatkamisesta vuosittain.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, 020 632 2072, tapani.hamalainen@aanekoski.fi

Muokattu 30.3.2022