Äänekosken kaupungin opiskelustipendi myönnetään jopa 64 opiskelijalle

Ennakkoon arvioitua suurempi määrä muualla opiskelevia äänekoskelaisnuoria haki kaupungin opiskelustipendiä. Stipendin suuruus on 350e. Stipendiä voi hakea jälleen ensi vuoden alussa.

Äänekosken kaupunki ilmoitti hakuun tänä vuonna ensimmäistä kertaa opiskelustipendin muualla opiskeleville 18-29 -vuotiaille nuorille, jotka opinnoistaan huolimatta ovat säilyttäneet kotikuntanaan Äänekosken. Opiskelustipendiä haki kaikkiaan 67 opiskelijaa, joista 64 täytti kaikki hakukriteerit. Stipendin suuruus on 350 euroa ja se maksetaan 31.5.2018 suoraan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle tilille. Hakijoille on ilmoitettu päätöksestä myös kirjeitse.

Opiskelustipendiä aiotaan jakaa jatkossakin vuosittain. Stipendi myönnetään joka vuodelle erikseen, eli stipendiä tänä vuonna hakeneet voivat hakea stipendiä uudestaan ensi vuonna, kunhan hakukriteerit täyttyvät. Opiskelustipendiin on oikeutettu 18-29-vuotias nuori, joka opiskelee muualla ja jonka kotikunta on Äänekoski. Opiskelun tulee olla päätoimista ja tutkintoon johtavaa. Lisäksi vaaditaan läsnäolotodistus oppilaitokselta. 

Stipendihaku käynnistyy jälleen vuoden 2019 tammikuussa. Haun alkamisesta tiedotetaan erikseen. Opiskelijoiden on hyvä huomioida, että kotikunta määräytyy aina edellisen vuoden väestörekisteritietojen mukaan, joten stipendiä hakevan opiskelijan kotikunta on oltava Äänekoski viimeistään 31.12.2018, jotta olisi oikeutettu vuoden 2019 stipendiin.

Opiskelustipendillä pyritään kannustamaan Äänekosken nuoria hankkimaan koulutusta ja ammatti. Samalla stipendi voi auttaa ylläpitämään elävää suhdetta kotikuntaan, kun esimerkiksi opiskelupaikkakunnan ja kotikunnan väliseen matkaamiseen jää enemmän rahaa.

Opiskelustipendin käyttöönotosta päätti Äänekosken kaupunginhallitus kokouksessaan 4.9.2017.

Lisätietoja:

Marjo Takkinen, toimistosihteeri
Puh. 020 632 3001
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi