Äänekosken kaupungin tiloissa yli 50 hengen tapahtumien järjestäjiltä edellytetään koronaan liittyvää turvallisuussuunnitelmaa / Kulttuuri- ja liikuntatilojen katsomokapasiteettia rajataan

Aluehallintovirastot ovat tehneet 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.–30.9.2020 välisenä aikana.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antaman koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeen mukaisesti.

Avin tiedotetteeseen tästä

Äänekosken kaupunki tulee 1.9.2020 alkaen edellyttämään kaupungin tiloissa yli 50 hengen tapahtumia järjestäviltä yhteisöiltä, yksityishenkilöiltä ja työryhmiltä turvallisuussuunnitelman, josta käy esille, kuinka tapahtuman järjestäjät huomioivat toiminnassaan aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksien eritysjärjestelyistä mm. käsihygieniaan ja turvavälien noudattamiseen liittyen.

Tapahtuman järjestäjän on toimitettava turvallisuussuunnitelma liikuntatapahtumien osalta liikunta.hallinto(at)aanekoski.fi ja kulttuuritapahtumien osalta osoitteeseen kulttuuri(at)aanekoski.fi

Tapahtumien erityisjärjestelyihin liittyvät turvallisuussuunnitelmat hyväksyy Äänekosken kaupungin ylilääkäri Keijo Lukkarinen. Turvallisuussuunnitelma on toimitettava vähintään 14 vrk ennen tapahtuman alkua. Määräajasta joustetaan syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana järjestettävien tapahtumien osalta, mutta turvallisuussuunnitelma on tästä huolimatta toimitettava viivytyksettä.

Lomake turvallisuussuunnitelmaan on ladattavissa Äänekosken kaupungin nettisivuilta.

Yleisötilaisuuksien erityisjärjestelyihin liittyvä turvallisuussuunnitelma ei korvaa tapahtumien yleiseen turvallisuuteen liittyviä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia, vaan on niitä täydentävä asiakirja.

Edesauttaakseen turvavälien toteutumista katsomoissa, Äänekosken kaupunki rajaa liikunta- ja kulttuuritilojen, mm. Liikuntatalo, Pankkari, Painotalo ja Suolahtisali tilojen katsomokapasiteetin puoleen nykyisestä. Katsomokapasiteetin rajaus koskee kaikkia kaupungin tiloissa tapahtumia järjestäviä toimijoita.

Jokaisella tapahtumanjärjestäjällä on vastuu oman tapahtumansa turvallisuudesta.

Lisäksi muistutetaan, että jokaisella tapahtumaan osallistujalla on vastuu hyvästä käsihygieniasta ja turvavälien noudattamisesta, eikä sairaana tule osallistua yleisötilaisuuksiin.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Pohjolainen
vs. vapaa-aikajohtaja
Äänekosken kaupunki
020 632 3259
jukka-pekka.pohjolainen(at)aanekoski.fi

Jaana Kiiskinen
liikuntapalveluvastaava
Äänekosken kaupunki
040 551 4016
jaana.kiiskinen(at)aanekoski.fi

Laura-Kristiina Moilanen
vs. kulttuurituottaja
Äänekosken kaupunki
040 186 3276
laura-kristiina.moilanen@aanekoski.fi