Äänekosken kaupungin vapaa-aikapalvelut julistaa haettavaksi ylimääräisen kohdeavustuksen tapahtumien järjestämiseen Äänekoskella

Äänekosken kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 14.6.2021 vapaa-aikatoimialalle   30 000 € lisämäärärahan tapahtumien järjestämiseen tarkoitettuihin kohdeavustuksiin.

Äänekoskelaiset tapahtumanjärjestäjät voivat hakea avustusta tapahtumiin, jotka järjestetään Äänekoskella aikavälillä 15.6.-30.11.2021.

Avustusta haetaan kohdeavustuksiin tarkoitetulla sähköisellä hakulomakkeella.   

Avustushakemus on toimitettava vapaa-aikatoimistoon viimeistään 30.7.2021 klo 15.00 mennessä.

- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio

- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista

- Omavastuuosuus voidaan kattaa talkootyönä. Mikäli omavastuuosuus tai sen osa katetaan talkootyönä, voidaan kuluiksi laskea 15 € / h / hlö. 

- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla.

- Mikäli omavastuuosuus tai sen osa on katettu talkootyöllä, on tiliselvityksen yhteydessä toimitettava selvitys talkootyöstä eriteltynä jokaisen talkootyöntekijän kohdalta. Selvityksen tulee sisältää tehdyn talkootyön ajankohdan, selvityksen tehdystä työstä, tuntimäärän ja summan. 

- Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta. 

- Yli 1 500 euron suuruisissa avustuksissa hakija voi perustellusta syystä anoa maksatusta ennen tapahtuman alkua, jolloin avustuksesta voidaan päätöksen jälkeen maksaa hakijalle korkeintaan 2/3 myönnetystä avustuksesta. Loppuosa maksetaan tiliselvitystä vastaan tapahtuman jälkeen.

- Yhdistys ei voi hakea toimintaan, johon on myönnetty perusavustusta

- Avustuksen tiliselvityksen kuluiksi ei hyväksytä tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä 

Päätökset kohdeavustuksista tehdään hakuajan päättymisen jälkeen elokuun aikana.

Lisätietoa:

Jukka-Pekka Pohjolainen

vs.vapaa-aikajohtaja

Äänekosken kaupunki

020 632 32 59

jukka-pekka.pohjolainen@aanekoski.fi 

Muokattu 11.8.2021