Äänekosken kaupungin vierailukäytännöt asumispalveluyksiköissä 17.5.2021 alkaen

Äänekosken asumisyksiköihin voi tulla 17.5.2021 alkaen vierailulle ilman erikseen sovittua ajankohtaa. Vierailulle voi tulla samaan aikaan enintään 3 henkilöä kerrallaan eikä vierailujen kestoa rajoiteta. Vierailuille voi tulla vain täysin terveenä, jottei asumisyksiköiden asukkaita altisteta tartunnoille.

Äänekosken asumisyksiköihin voi tulla 17.5.2021 alkaen vierailulle ilman erikseen sovittua ajankohtaa. Vierailulle voi tulla samaan aikaan enintään 3 henkilöä kerrallaan eikä vierailujen kestoa rajoiteta. Koko tapaamisen ajan tulee vierailijoiden käyttää hengityssuojainta, joka annetaan tarvittaessa yksiköstä. Kaikissa tapaamisissa tulee huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Tapaamisten suositellaan edelleen tapahtuvan pääosin asiakkaan omassa huoneessa. Ulkona tapaaminen kauniilla ja hyvillä ilmoilla on myös hyvä vaihtoehto toteuttaa vierailuja. Joukkotapaamisia, kuten syntymäpäiväjuhlia, ei edelleenkään järjestetä yksikön yleisissä tiloissa

Äänekosken kaupunki muistuttaa, että vierailuille yksikköön voi tulla vain täysin terveenä, jottei asumisyksiköiden asukkaita altisteta tartunnoille. Vierailulle ei tule saapua, mikäli edellisen 14 vuorokauden aikana on ollut flunssaoireita tai infektioita. Jos vierailulle yritetään saapua flunssaoireisena tai muutoin infektio-oireisena, henkilökunta pyytää poistumaan tiloista ja siirtää vierailua.

Asukkaat voivat halutessaan lähteä asumispalveluyksiköistä käymään kotilomilla tai vierailulla. Suositellaan ennen lomalle/vierailulle menoa varmistamaan vierailupaikan koronaturvallisuus siten, että paikalla ei ole henkilöitä, joilla on ollut edellisen kahden viikon aikana infektion oireita. Kotivierailuista sekä käytännön toimista niiden suhteen tulee sopia hyvissä ajoin yksikön henkilöstön kanssa.

Yksiköiden asukkaat voivat ulkoilla omaisten, ystävien, vapaaehtoistyöntekijöiden tai muiden avustajien kanssa. Myös ulkoilua toteutettaessa on tärkeä noudattaa hygieniakäytäntöjä, pitää turvaväliä ja käyttää hengityssuojainta. Ulkoilusta on tärkeä sopia yksikön henkilökunnan kanssa.

Keijo Lukkarinen, tartuntatautilääkäri

Saara Paananen, palvelujohtaja

Muokattu 1.11.2021