Äänekosken kaupunki etsii yrittäjää/yrittäjiä kesäksi 2020 (jäätelö)kioskin ulkomyyntipaikalle

Kaupungin hallinnassa oleva Äänekosken Keskusaukion kioskipaikka Hallintokadun ja Kauppakadun välissä tarjotaan vuokralle. Vuokra-aika on 1.5. – 30.9.2020.

Keskusaukion myyntipaikka sopii kioskille. Alueelle voi lisätä halutessaan ulkokalustusta sopimuksen mukaan. Aukiolla tilan käytöstä on sovittava etukäteen. Kioskin sijoittelussa pitää huomioida kevytliikenne puiston läpi.

Yrittäjät voivat myös itse ehdottaa uutta, sopivaksi katsomaansa kioskipaikkaa Äänekosken taajamista kaupungin hallinnassa olevilta alueilta.

Toivomme yrittäjältä

Yrittäjän edellytetään huolehtivan toimintaan tarvittavista luvista tai viranomaistarkastuksista omalla kustannuksellaan. Lisäksi yrittäjän vastuulle kuuluu huolehtia myyntipaikan ympäristön siisteydestä ja jätehuollosta. Yrittäjällä tulee olla rakennus tai myyntiauto toiminnan järjestämiseksi. Yrittäjä vastaa kioskin kaikista kustannuksista kuten esim. asentamisen, siirtämisen ja verkostoihin liittymisen sekä käyttökustannuksista.

Ennen kioskitoiminnan aloittamista valitun toimijan on tehtävä vuokrasopimus alueen käytöstä Äänekosken kaupungin teknisen toimen kanssa. Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä yrittäjän tulee esittää kaupparekisteriote, verovelkatodistus sekä todistus kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin ja mahdolliseen työnantajarekisteriin, todistus arvonlisäverovelvollisuudesta sekä muut viranomaisluvat toiminnan aloittamiseksi.

Kioskin tulee sopia kaupunkikuvaan eikä toiminnasta saa aiheutua häiriötä. Rakennuksen/auton tulee olla kioskitoimintaan soveltuva. Elintarvikkeiden myynnissä, ulkotarjoilussa jne. on noudatettava viranomaisohjeita. Lisäksi yrittäjän tulee huomioida myös muut tarpeelliset viranomaisohjeet.

Eduksi lasketaan, että yrittäjällä on

 • toimintaan sopivaa kokemusta
 • halua palkata paikallista työvoimaa henkilökunnaksi
 • paikkaan sopiva tuotevalikoima

Vuokra

Vuokran määrä on 300 euroa + alv koko kaudelle 2020. Vuokra sisältää sähkön käytön ja vesipisteen käyttömahdollisuuden.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa kehityspäällikkö Tanja Sulin
tanja.sulin@aanekoski.fi
puh. 050 440 0813.

Hakemukset

Pyydämme toimittamaan hakemukset osoitteeseen tanja.sulin@aanekoski.fi 31.3.2020 mennessä.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot

 • perustiedot yrittäjästä/toimijasta
 • ensisijainen ja toissijainen paikkatoive
 • alustava toimintasuunnitelma
 • toimintaidea ja markkinointisuunnitelma
 • myyntiajat
 • tuotevalikoima
 • henkilöstö
 • kuvaus kioskista (kuva, malli, koko) sekä mahdollisista ulkokalusteista

Valinta

Asiantuntijaraati valitsee yrittäjän/yrittäjät kioskipaikoille. Mahdolliset jatkoneuvottelut käydään ja lisätiedot pyydetään tämän jälkeen siten, että toiminta voi alkaa 1.5.2020.

Muokattu 5.3.2020