Äänekosken kaupunki huolehtii tiukasti turvallisuudesta omissa tilaisuuksissaan


Äänekosken kaupunki suhtautuu erittäin vakavasti koronatilanteeseen ja varautuu ehkäisemään taudinleviämistä myös tapahtumissaan erityisjärjestelyin Aluehallintoviraston määräysten mukaisesti.  

Kaupunki jakaa kasvomaskit itse järjestämissään tilaisuuksissa ja suosittaa vahvasti niiden käyttöä sekä kerää henkilötietolain mukaisesti osallistujien yhteystiedot mahdollisen altistuksen jäljittämiseksi myöhemmin. Tietosuojaseloste on nähtävillä kaupungin sivuilla sekä paperitulosteena paikan päällä. Tapahtumiin myydään lippuja rajoitetusti, turvaväleistä ja hygieniaohjeista muistutetaan. Käsidesiä on yleisön saatavilla. 

Äänekosken kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa toimivat tapahtumajärjestäjät jakavat kasvomaskit yleisölle ja noudattavat muutoinkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksia tapahtumaturvallisuuden varmistamiseksi. THL suosittelee käytettäväksi maskeja julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. 

Tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa syyskuun tapaan silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että: 

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen 
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. 
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos tilaisuuteen osallistuneilla todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi.  

Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta. 

Lisätietoja:

Keijo Lukkarinen
Ylilääkäri
Äänekosken kaupunki
040 500 4313 
keijo.lukkarinen@aanekoski.fi

Jukka-Pekka Pohjolainen
Vs. vapaa-aikajohtaja
Äänekosken kaupunki
020 632 3259
jupe.pohjolainen@aanekoski.fi