Äänekosken kaupunki nosti lukujaan kuntabarometri -tutkimuksessa

”Yrittäjien tyytyväisyys Äänekosken kaupunkiin on noussut kohisten”

Alueen yrittäjät ovat jälleen antaneet palautetta kuntien elinkeinopolitiikasta vastaamalla Suomen Yrittäjien kuntabarometri -tutkimukseen. Äänekoskella tehty avoin ja tiivis yhteistyö näkyy yrittäjien tyytyväisyytenä kotikaupunkiinsa.
Hymyilevät ihmiset seisovat kaupungintalon edessä.

– Kuntabarometrin mukaan yrittäjien tyytyväisyys Äänekosken kaupunkiin on noussut kohisten ja se on hyvä palaute tekemällemme työlle. Mutta ennen kaikkea sille arvokkaalle yhteistyölle, jota teemme yrittäjien ja päättäjien kanssa, kaupunginjohtaja Matti Tuononen iloitsee.

Äänekoski sijoittui kaikkien Keski-Suomen kuntien seitsemänneksi. Arvosana parani edellisestä ollen 3,28 (asteikolla 1-5). Koko maan keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanasta oli 3,08. Äänekosken lisäksi elinkeinopolitiikan hoidossa arvosanaansa paransi selvästi Kyyjärvi, Karstula ja Jämsä. Konnevesi sijoittui elinkeinopolitiikan kokonaisarviossa kaikkien alle 10 000 asukkaan kuntien sarjan kakkoseksi, Keski-Suomen ykköseksi.

Kuntabarometrin vastauksien alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset julkistettiin 18.5.2022 Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa.

– Suomi on oman potentiaalinsa menestystarina - tarvitaan aitoa yhteistyötä, vuoropuhelua ja halua yhteisiin tekoihin yrittäjien ja kunnan välillä, totesi Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, Suolahdesta alun perin kotoisin oleva Petri Salminen.

Äänekoskella yrittäjää kuunnellaan ja arvostetaan

– Me olemme tehneet tämän yhdessä: kaupunki, päättäjät ja yrittäjät, Powerin ja Kesportin kauppias, pitkän linjan yrittäjä Timo Niskanen kiittää.

– Yrittäjien puolesta haluan kiittää kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä. Kuntabarometri näytti, että tuloksia on jo saavutettu ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Äänekosken Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Vainikainen komppaa.

Äänekosken kaupunki kuuntelee yrityksiä herkällä korvalla ja on ottanut uusia yrittäjäystävällisiä toimia käyttöön. Myös vuorovaikutus on avointa ja kuuntelevaa.

– Päätöksiin ja esityksiin tehdään tarvittaessa YRVA eli yritysvaikutusten arviointi. Myös kaupungin hankintaohjeet on päivitetty hiljattain yhteistyössä Äänekosken Yrittäjien kanssa. Lisäksi uusi yritystietorekisteri helpottaa julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin liittyvän tiedon saatavuutta, talousjohtaja Tapani Hämäläinen listaa.

Äänekosken kaupunki on yrittäjämyönteinen kunta

– Olemme rakentaneet elinkeinoelämälle suunnattuja palveluja saman Business Äänekoski -sateenvarjon alle paremman saavutettavuuden takia. Olemme kysyneet palautetta yrityksiltä sekä olemme tehneet tiiviimpää yhteistyötä tarpeiden kartoittamiseksi. Konkreettiset toimenpiteet lupapalveluissa, yritysneuvonnassa, yritysten sijoittumispalveluissa, työllisyyspalveluissa sekä markkinoinnissa, ilmapiirin rakentamista unohtamatta, vievät eteenpäin. Tämä kuntabarometrin tulos osoittaa, että olemme tehneet oikeita asioita yhdessä, elinvoimajohtaja Sari Åkerlund sanoo.

Vastausten mukaan Äänekoskella on Koko Keski-Suomen keskiarvoon verrattuna esimerkiksi otettu yritykset huomioon jo päätösten valmisteluvaiheessa. Hankinnoissa Äänekosken kaupunki jakaa hankinnat pk-yritysten näkökulmasta sopiviin osiin, tiedottaa ja kutsuu yrityksiä vuoropuheluun tulevista hankinnoista ja pienhankinnat on järjestetty siten, että pk-yritykset huomioidaan.

Myös Äänekosken kaupungin yrityspalvelut saavat kiitosta, kuten monessa muussakin Keski-Suomen kunnassa. Vastaajat kokivat, että Äänekosken kaupungille elinkeinopolitiikka on tärkeää. Myös kaavoitus huomioi yritysten tarpeita - jopa enemmän kuin muualla maakunnassa. Äänekoski loisti maakunnallisesti tuloksissaan myös yrittäjyyskasvatuksen saralla.

Kaupungin tärkein tehtävä on elinvoiman rakentaminen

Osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan tulevaisuudessakin haaste. Tänä vuonna tutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa kunnan kykyä hoitaa työllisyyspalveluita sekä kunnan roolin muutoksesta sote-uudistuksen jälkeen.

Kolmasosa vastaajista koki, että Äänekosken kaupunki kykenee hoitamaan työllisyyspalvelut hyvin ja 60% oli sitä mieltä, että Äänekoski on riittävän suuri hoitamaan työllisyyspalveluita. 71% vastaajista oli sitä mieltä, että soten poistuttua kuntien järjestämisvastuulta kuntien tulisi keskittyä yleiseen elinvoimasta huolehtimiseen.

Keskustasta ilmakuva.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Yrittäjien kuntabarometri -tutkimuksen, jonka tuloksista kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan ja voivat sen avulla kehittää toimintaansa yrittäjälähtöisempään suuntaan.

IROResearch toteutti kyselyn 1.2.-4.4.2022. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea. Keski-Suomesta vastaajia saatiin 683, josta Äänekosken vastaajia oli 55. 

Äänekosken kuntaraportti löytyy täältä: 

https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/05/Kuntabarometri2022_keskisuomi_aanekoski-1.pdf

Kaikki tulokset löytyvät kootusti täältä: 

https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2022/

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen, 020 632 2010, matti.tuononen@aanekoski.fi

Elinvoimajohtaja Sari Åkerlund, 020 632 2860, sari.akerlund@aanekoski.fi

Muokattu 25.5.2022