Äänekosken kaupunki tarkentaa ohjeistuksia vierailukäytännöistä ja asukkaiden kotilomista riskiryhmien asumispalveluissa 29.7.2020 alkaen


Kaupunki muistuttaa, että vierailuille yksikköön voi tulla vain täysin terveenä, jottei asumisyksiköiden asukkaita altisteta tartunnoille. Jos vierailulle yritetään saapua flunssaoireisena tai muutoin infektio-oireisena, henkilökunta pyytää poistumaan tiloista ja siirtää vierailua. Henkilöstö varmistaa vierailijoiden voinnin kysymällä sitä ennen vierailua. Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita ennen tapaamisia.

Äänekosken asumisyksiköiden vierailut toteutetaan kesän aikana ensisijaisesti ulkoilmassa tai erillisessä vierailutilassa kaikkien niiden asukkaiden osalta, joiden toimintakyky sen sallii. Vierailujen kestoa ei rajoiteta. Tapaamisten aikana ohjataan käyttämään edelleen hengityssuojainta, jotka annetaan yksiköstä. Kaikissa tapaamisissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, joka varmistetaan antamalla käsidesinfiointiainetta ulkotapaamisien osalta ennen hengityssuojaimen asettamista. Lähikontaktia suositellaan edelleen vältettävän, mutta esimerkiksi pyörätuolia voi ulkoilmassa omainen tai läheinen työntää.

Asukkaan voinnin ollessa sellainen, ettei tapaaminen ulkoilmassa onnistu, omaiset pääsevät vierailemaan asumisyksiköiden sisätiloihin asukkaan omaan huoneeseen tai yksikössä erikseen järjestettyyn vierailutilaan. Vierailuista tulee sopia etukäteen, jotta henkilökunta osaa ottaa vieraat vastaan ja antaa asianmukaiset ohjeet ja suojavarusteet vierailijoiden käyttöön. Vierailuun voi tulla enintään 1-2 henkilöä kerrallaan. Tapaamisten alussa henkilöstö ohjaa vierailijat käsien desinfiointiin ennen yksikön sisätiloihin tuloa ja ennen hengityssuojainten asettamista. Hengityssuojainta käytetään koko vierailun ajan. Tapaamiset toteutetaan asukkaiden omissa huoneissa tai erillisessä vierailutilassa ja kulkemista yleisissä tiloissa vältetään. Joukkotapaamisia, kuten isoja syntymäpäiväjuhlia ei tiloissa edelleenkään järjestetä.

Asukkaat voivat halutessaan lähteä asumispalveluyksiköistä käymään kotilomilla. Etukäteen varmistetaan, ettei kotilomilla kohdattaisi henkilöitä, joilla on ollut edellisen 14 vuorokauden aikana hengitystieinfektion oireita. Kotilomista ja vierailusta sekä käytännön toimista niiden suhteen tulee sopia hyvissä ajoin yksikön henkilöstön kanssa.

Yksiköiden asukkaat voivat ulkoilla omaisten, ystävien, vapaaehtoistyöntekijöiden tai muiden avustajien kanssa. Tämä edellyttää sitä, että ulkoilua toteuttava taho noudattaa annettuja ohjeista ja käyttää annettuja suojaimia. Myös ulkoilusta tulee sopia etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa.

Lisätietoja:
Keijo Lukkarinen
Ylilääkäri
040 500 4313
keijo.lukkarinen@aanekoski.fi

Saara Paananen
Palvelujohtaja
0400 115 656
saara.paananen@aanekoski.fi