Äänekosken kaupunki voi tehdä yhteistyösopimuksia kuntouttavasta työtoiminnasta vielä 1.12.2022 asti

Kiinnostaisiko teitä tarjota kuntouttavan työtoiminnanpaikkaa kuntoutujalle ja saada siitä korvaus toiminnallenne?

Äänekosken kaupunki voi tehdä yhteistyösopimuksia kuntouttavan työtoiminnasta sellaisten rekisteröityjen yhdistysten, rekisteröityjen säätiöiden ja rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien kanssa, joiden kotipaikka on Äänekoski. Yhteistyösopimukset tulee olla tehtynä 1.12.2022 mennessä, sillä kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja samoin myös tehdyt yhteistyösopimukset. Myöhemmin yhteistyösopimuksen tekeminen ei ole enää mahdollista.

Yhteistyösopimusta tarjotaan kaikille halukkaille järjestöille, seuroille, yhdistyksille ja seurakunnille samansuuruisella ohjauspalkkiolla (20 €/toteutunut toimintapäivä). Yhteistyösopimukseen sisältyy ainoastaan työtoiminta ja siihen liittyvä läsnäoloseuranta.  

Mitä tarkoittaa kuntouttava työtoiminta?

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kyseessä on siis toissijainen palvelu TE-palveluihin nähden.

Toisin sanoen kuntouttava työtoiminta on matalalla kynnyksellä tapahtuvaa työtoimintaa huomioiden kuntoutujan työ- ja toimintakyky. Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Työaika 4-6 h/päivässä.

Mitä edellytetään työtoimintapaikalta?

Työtoimintapaikka vastaa tehtävän määrittämisestä (palvelukuvauslomake) ja vastaa tehtävään liittyvästä opastuksesta ja perehdytyksestä. Erilaisia työtoimintatehtäviä palveluntuottajalla voi olla useita ja samassa tehtävässä voi olla useampi kuntoutuja. Erilaisista työtoimintatehtävistä tulee täyttää palvelukuvauslomake, jota hyödynnetään asiakkaalle sopivan työtoimintapaikan valinnassa.

Asiakkaalle valitaan hänen tarpeidensa mukainen työtoimintapaikka joko yhteistyösopimuksen tehneistä tahoista tai omana palveluna tuotetusta tarjonnasta.

Kuntoutuja tulee ensin tutustumiskäynnille työtoimintapaikkaa ja tällöin voidaan keskustella tarkemmin työtoimintatehtävästä sekä sopia työajat. Yleensä sovitaan 3 kuukauden mittaisesta työtoiminnasta, jonka osapuoli voi keskeyttää koska tahansa. Äänekosken kaupungilla on tapaturmavakuutus työtoiminnan ajalle. 

Mikäli kiinnostuitte tarjoamaan työtoimintapaikkaa kuntoutujalle, niin olettehan 1.12.2022 mennessä yhteydessä työllisyyspäällikkö Riikka Hytöseen.

Lisätietoja:

Äänekosken kaupungin työllisyyspäällikkö Riikka Hytönen, 040 194 6100, riikka.hytonen@aanekoski.fi 

Muokattu 18.11.2022