Äänekosken lukion kevät- ja ylioppilasjuhla siirtynee elokuuhun; etäjuhla keväällä


Nykytilanteesta johtuen oppilaitokset joutuvat valmistautumaan siihen, että tänä keväänä ei pystytä turvallisesti järjestämään ylioppilasjuhlia perinteisellä tavalla toukokuun lopulla. Opiskelijoiden valmistujais- ja ylioppilasjuhlat ovat ennen kaikkea perhejuhla, johon on olennaisena osana kuulunut oppilaitoksen järjestämä lakitus.

Koulutuksia järjestävien tahojen edustus on 14.4. antanut suosituksen juhlien ajankohdasta. Suositus on luettavissa Kuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/suositus-kevaan-2020-valmistujais-ja-ylioppilasjuhlat

Äänekosken lukio on päätynyt olemassa olevan suosituksen ja tuoreimman saatavissa olevan tiedon nojalla toimimaan seuraavasti kevät- ja ylioppilasjuhlan järjestämisessä:

1. Lauantaina 30.5. klo 10 järjestetään lyhyt lakkiaisjuhla etäyhteyksiä käyttäen.

2. Ylioppilastutkinto- ja päättötodistukset postitetaan valmistuville alkukesän aikana.

3.Ylioppilasjuhla ja lakitus pyritään järjestämään suosituksen mukaisesti lauantaina 29.8. klo 10 alkaen. Tilaisuudessa juhlistetaan myös riemuylioppilaita vuosikurssilta 1970.

Seuraamme aktiivisesti valtakunnallisia ohjeistuksia ja toimimme niiden mukaan. Muutokset nyt ilmoitettaviin aikatauluihin ovat mahdollisia. Mahdollisista muutoksista tiedotamme erikseen.

Jaana Tani
Äanekosken kaupunki
lukion rehtori
020 632 3170
jaana.tani@aanekoski.fi