Äänekosken Plänet B mukaan Ekoteollisuuspuistojen verkostoon

Äänekosken Plänet B on mukana Kemin Digipoliksen kiertotalouskeskuksen johtamassa Suomen ekoteollisuuspuistoverkostossa. Verkostoon liittyi Äänekosken lisäksi samaan aikaan Mikkeli ja Joensuu. Verkostossa on tällä hetkellä mukana 13 ekoteollisuuspuistoa, joiden toiminta pohjautuu maantieteellisesti rajattuun alueeseen, jossa materiaalit, energia ja tieto kiertävät toimijoiden välillä. Toiminta tähtää kannattavaan liiketoimintaan ympäristönäkökulmat huomioiden. Ekoteollisuuspuistot tuottavat siihen kuuluville yrityksille ja muille sidosryhmille lisäarvoa yhteistyön kautta. Äänekosken ekoteollisuuspuisto on merkittävä teollisuudesta ponnistava, koko ajan kasvava keskittymä.

- Ekoteollisuuspuistoverkostoon liittyminen tuo meidän Plänet B - verkostolle lisää tietoa rahoituksesta ja yhteistyömalleista sekä uusia kumppaneita, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kansainvälisiä kontakteja kertoo Äänekosken kaupungin elinvoimajohtaja Sari Åkerlund.

Äänekosken Plänet B on paikka ja verkosto, jossa ratkaistaan globaalia ympäristöongelmaa bio- ja kiertotalouteen pohjautuvien tuotteiden ja palveluiden avulla. Maailmassa tarvitaan vuonna 2030 50 % enemmän ruokaa, 45 % enemmän energiaa ja 30 % enemmän vettä. Suomella ja Äänekoskella Plänet B:llä on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa ja ratkaista näitä ongelmia yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Lisätietoja:

Sari Åkerlund
Elinvoimajohtaja
Äänekosken kaupunki
050 598 744 7

Uutinen julkaistu 19.2.2021, muokattu 25.1.2022 klo 14:35

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023