Äänekosken varhaiskasvatuspalvelujen poikkeusjärjestelyt jatkuvat 13.5. saakka

Valtioneuvosto linjasi 30.3., että varhaiskasvatuksen ja opetuksen rajoitukset jatkuvat 13.5.2020 saakka. Äänekosken kaupungin käytänteet varhaiskasvatuksen maksuhyvityksistä jatkuvat hallituksen suositusten mukaisesti. Varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta järjestetään edelleen avoinna olevissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.   

 Varhaiskasvatus kiittää asiakkaitaan hyvästä ymmärryksestä näissä poikkeavissa olosuhteissa ja toivoo Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti, että vanhemmat pitäisivät lapsen edelleen kotona, jos siihen on mahdollisuus. Lasten jäädessä kotiin 13.5.2020 saakka, myönnetään huoltajalle maksuhyvitys ennakkoon ilmoitetuilta poissaolopäiviltä.  

Mikäli teette sopimuksen maksuttomuudesta joko ajalle 1.-30.4. tai 14.4.-13.5.2020 olkaa hyvä ja vastatkaa tähän viestiin pikaisesti, viimeistään 7.4. mennessä ja merkatkaa valittu ajankohta. Jos tilanteessanne kuitenkin tapahtuu sovitun poissaolon aikana olennainen muutos lapsen varhaiskasvatustarpeessa, olkaa yhteydessä omaan varhaiskasvatusyksikköön. Lapsen voi tuoda varhaiskasvatukseen kesken sopimuskauden, mutta tällöin sopimus raukeaa ja maksu määräytyy normaalisti.

Lisätietoja antavat päiväkodin johtajat ja perhepäivähoidon ohjaaja.

LAPSEN NIMI _____________________________________________________________________

PÄIVÄKOTI/ RYHMÄ________________________________________________________________

LAPSENI ON OLLUT POISSA POIKKEAVAN TILANTEEN VUOKSI  JA POISSAOLO JATKUU 13.5.2020 ASTI :___________

POISSAOLOAIKA 1.-30.4. 2020:          ___________

POISSAOLOAIKA 14.4-13.5.2020:      ___________

________________________________________________________________________________                                                            Huoltajan nimi