Hyvä asiakkaamme, joka käytät vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita!

Äänekoski Keski-Suomen laskutustiedote 1.5.2022 alkaen

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetusten asiakkaan omavastuun maksamisen käytäntöön tulee muutos, joka johtuu asiakasmaksulain muutoksesta.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetusten asiakasmaksujen maksamisen käytäntöön tulee muutoksia Äänekoskella 1.5.2022 alkaen. Äänekosken kaupunki ryhtyy laskuttamaan matkojen omavastuuosuuden asiakkaan käyttämien matkojen perusteella jälkikäteen matkustuskuukautta seuraavassa kuussa. Ensimmäisen kerran asiakas saa laskun kesäkuussa, jos hän on tehnyt matkoja toukokuussa.

Tähän saakka asiakas on maksanut omavastuuosuuden kuljettavaan autoon matkan päätteeksi. Matkojen omavastuu perustuu asiakkaan tekemien matkojen pituuteen kuten aiemminkin.

Muutos perustuu asiakasmaksulakiin

Uusi käytäntö perustuu viime vuonna voimaan tulleeseen asiakasmaksulain muutokseen. Sen myötä palveluntuottaja eli tässä tapauksessa kuljettaja ei voi periä sosiaalihuollon asiakasmaksuja. Kuljetuspalvelun omavastuu on sosiaalihuollon asiakasmaksu ja lain mukaan kunta vastaa asiakkaan asiakasmaksujen laskutuksesta.

Kuljetuspalvelun käyttämisestä perittävien asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakas voi hakea kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksiin alennusta tai maksujen perimättä jättämistä. Asiakasmaksulain mukaan asiakasmaksua voi alentaa tai jättää maksu perimättä, jos maksu vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentuloa tai lakisääteistä elatusvelvollisuutta.

Omavastuumaksujen alentamista tai perimättä jättämistä voi hakea jälkikäteen vammaispalvelujen nettisivuilta löytyvällä erillisellä lomakkeella. Asiakkaalle tehdään hakemuksen käsittelemisen yhteydessä toimeentulotuen hakemiseen rinnastettava laskelma. Asiakas saa asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä erillisen päätöksen.

Mitä kuntia muutos koskettaa?

Muutos koskettaa Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden keskitetyssä kyydinvälitysjärjestelmässä mukana olevia kuntia eli Hankasalmea, Jyväskylää, Jämsä-Kuhmoista, Keuruuta, Kinnulaa, Laukaata, Muuramea, Saarikkaa (Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi, Kivijärvi), Toivakkaa, Wiitaunioninia (Viitasaari ja Pihtipudas) ja Äänekoskea. Vuoden 2023 alusta lähtien sote-kuljetuksista vastaa ja laskuttaa Keski-Suomen hyvinvointialue.

Mitä ovat vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut?

Vaikeavammainen henkilö voi saada vammaispalvelulain mukaisesti myönnettyä kuljetuspalvelua. Matkoja voidaan myöntää muun muassa asioimiseen, työssäkäyntiin, opiskeluun tai jokapäiväiseen elämään liittyviin matkoihin yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua saavalla henkilöllä on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa, eikä hän voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset ovat pääsääntöisin ikääntyneiden asiakkaiden asiointikyytejä, joita voidaan myöntää harkinnan mukaan.

Lisätietoja:

Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä vammaispalvelun yhteyshenkilöön, 040 523 6010. 

Vs. palveluohjaaja Nita Sarja, 040 523 6010, nita.sarja@aanekoski.fi

Vammaispalveluiden palveluvastaava Mirva Vesimäki, 040 571 6363, mirva.vesimaki@aanekoski.fi

Muokattu 6.5.2022