Äänestämällä aluevaaleissa vaikutat suoraan Äänekosken terveys- ja sosiaalipalveluihin

Tammikuussa 23. päivä Suomessa käydään ensimmäiset ja historialliset aluevaalit. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot, jotka vastaavat 1.1.2023 alkaen kaikesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä ja nämä tehtävät siirtyvät kunnilta pois.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat meitä kaikkia ja annetulla äänellä on suora vaikutus kaikkien äänekoskelaisten toimivaan arkeen tulevaisuudessa.

Äänekosken kaupunki on tuottanut terveys- ja sosiaalipalvelut laadukkaasti. Äänekoskelaiset ovat tottuneet korkeaan palvelutasoon ja esimerkiksi hyvään jonotustilanteeseen. Nyt kun terveys- ja sosiaalipalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille, on jokaisen äänekoskelaisen tärkeää äänestää vaaleissa ja valita hyvinvointialueelle osaavat luottamushenkilöt huolehtimaan näistä palveluista myös tulevaisuudessa.

Äänestämällä voi vaikuttaa siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelut pysyvät meillä jatkossakin mahdollisimman hyvällä tasolla.

Kuka päättää puolestamme?

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon tarvitaan ennen kaikkea päättäjiä, joilla on vahvaa talouden ja johtamisen osaamista, sekä muutenkin laaja-alaista osaamista. Aluevaltuutetun tulisi ajaa oman asuinkuntansa etua, mutta samaan aikaan luotsata tasapuolisesti koko maakuntaa.

Uusien hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla ja kaikille Suomessa. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät lähipalveluista ja palveluverkon rakentumisesta. Keski-Suomen aluevaltuusto päättää esimerkiksi myös Äänekosken sosiaali- ja terveysasemien sekä pelastustoimen sijoittumisesta, niissä tarjottavista palveluista sekä koko hyvinvointialueiden tasavertaisesta palvelujen saatavuudesta. 

Palveluiden tulee olla yhdenvertaiset kaikille, mutta jos ja kun joudutaan jostain karsimaan, niin mistä silloin karsitaan? Äänestäjillä on nyt valta valita, ketkä ovat päättämässä myös näistä asioista.

Äänestetään Äänekoskelle torikahvit

Kaikissa Suomen pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa on haasteena saada aluevaltuustoon mukaan oman kunnan edustajia. Monilla kunnilla on pelko siitä, kuinka palveluiden käy, kun päätöksenteko väistämättä keskittyy isommista kaupungeista valittaville luottamushenkilöille.

Kaikkia asukkaita tarvitaankin yhdessä mukaan tavoittelemaan koko kaupungin hyvää. Äänekoskelaiset voivat pitää puoliaan sosiaali- ja terveyspalvelujen korkean palvelutason ylläpitämisessä äänestämällä tammikuun aluevaaleissa.

Äänekoskelta on mukana aluevaaleissa peräti 37 ehdokasta. Keski-Suomen hyvinvointialueen ehdokkaat löytyvät Oikeusministeriön sivuilta: https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/ehd_listat_15.html

Torikahvihaasteessa maakuntien kesken kisaillaan korkeimmasta äänestysprosentista. Siinä maakunnassa, joka äänestää kaikkein vilkkaimmin, muut haasteessa mukana olevat hyvinvointialueet tarjoavat torikahvit asukkaille. Kahvit järjestetään siinä kunnassa, jossa äänestysprosentti on korkein. Mikäli voittajakunta on Keski-Suomessa, tarjotaan perinteisiä lettuja.

Äänekosken kaupunki kannustaa asukkaitaan tarttumaan haasteeseen ja hoidetaan kahvitus tänne meille äänestämällä aktiivisesti. Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.-18.1.2022.

Aluevaaleissa äänestetään sinun hyvinvointiisi liittyvistä palveluista. Muistathan käyttää ääntäsi.

(Teksti on julkaistu sanomalehti Pikkukaupunkilaisen HYLSY - Hyvinvoinnista lyhyesti ja syvällisesti -palstalla 5.1.2021)

Hyvinvointialuene tehtävät lueteltuna ja kuvituskuvin.
Muokattu 7.1.2022