Asukaskyselyn tulokset

Äänekosken kaupungin asukastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2019. Vastauksia kyselyyn tuli reilut 800 kpl. Kyselyyn osallistui asukkaita jokaisesta taajamasta, naisten ollessa aktiivisempia (71%) vastaajia kuin miehet (29%). Asukkaita pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin kaupunki on onnistunut palveluiden tarjoamisessa arviointiasteikolla 1-5 (1=erittäin huono ja 5=erittäin hyvä).

Lähes kaikissa kyselyn osa-alueissa kaupunki saavutti paremmat arvosanat kuin edellisen kerran vuonna 2017 toteutetussa asukaskyselyssä. Erityisen paljon arvosanat olivat nousseet muun muassa hammashoidossa ja kirjastopalveluissa.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan myös arjen sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä. Luonnon ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet monipuolisille vapaa-ajan harrasteille sekä hyvät ja kattavat liikuntamahdollisuudet koettiin selkeästi parhaiten toteutuviksi asioiksi.

Kyselyssä oli mahdollista antaa myös vapaata palautetta. Kehitysehdotuksia, risuja ja ruusuja tuli yhteensä 116 kpl. Kehitettäviksi osa-alueiksi koettiin vahvimmin taajamien palvelut ja liikuntapaikkojen kunto, joukkoliikenne sekä keskusta-alueen ravintolatarjonta. Hyvää palautetta saivat muun muassa lapsiperheiden palvelut, liikuntamahdollisuudet sekä koulut.

Lahjakortin voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Katso tulokset ja vertailuarvot seuraavasta linkistä:

Asukaskyselyn tulokset

Asukaskysely toteutetaan kahden vuoden välein. Palautetta kaupungille voi antaa myös internet sivujen kautta palautelomakkeella. 

Palautelomake

Muokattu 4.2.2020