Elokuun kokoontumisrajoitukset voimaan 1.8.: tapahtumanjärjestäjällä ja jokaisella meistä vastuu


Kaupunki muistuttaa, että vaikka kokoontumisrajoitukset lievenevät hygieniaohjeita ja turvavälejä on syytä noudattaa. Vastuu koronatartuntojen estämisessä on niin tapahtumanjärjestäjällä kuin jokaisella meistä.

Elokuussa yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi ulkotilojen lisäksi järjestää myös sisätiloissa, jos tilaisuuden järjestäjä noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisesta 14.5.2020 Rajoitus pohjautuu aluehallintovirastojen 1.7.2020 antamiin, tartuntatautilain mukaisiin määräyksiin.

Tapahtuman ja tilaisuuden järjestäjällä on vastuu noudattaa THL:n ja OKM:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen mukaan tilaisuuksissa on muun muassa huolehdittava hygieniasta ja varmistettava 1−2 metrin turvavälit henkilöiden tai seurueiden välillä. Turvavälit on pidettävä myös tilaisuuteen saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei saa päästää syntymään. Järjestäjän voi olla syytä rajata osallistujia erillisille alueille, jotta ohjeita voidaan tosiasiassa noudattaa. 

Elokuussa alle 500 henkilön tilaisuudet ovat sallittuja ilman erityisiä ehtoja, mutta valtioneuvoston suosituksen mukaan niissäkin tulee noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä.

Aluehallintovirasto korostaa lisäksi jokaisen toimijan ja kansalaisen vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä. AVI:n tiedote 29.7.2020.

Lisätietoja:

Keijo Lukkarinen
Ylilääkäri
Äänekosken kaupunki
040 500 4313
keijo.lukkarinen@aanekoski.fi