Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2019-2020

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Äänekoskella tulevana lukuvuotena seuraavasti: Koskelan Setlementti ry:n toimesta Äänekosken keskustaajamassa aamu- ja iltapäivätoimintaa ja Suolahdessa iltapäivätoimintaa. Äänekosken kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa Hietaman, Honkolan, Koiviston, Konginkankaan ja Sumiaisten kouluilla. Kaupunki vastaa Suolahden ja Koulunmäen yhtenäiskouluilla tapahtuvasta erityisryhmien iltapäivätoiminnasta. 

Ryhmäkoko toimipisteittäin on rajallinen ja ryhmät täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Toimintaa järjestetään niissä toimipisteissä, joihin muodostuu vähintään 5 oppilaan ryhmä (kasvoppi 21.9.2017 § 17). Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1.-2. luokan oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville.

Hakuaika 15.4.-29.4.2019 ja haku tapahtuu seuraavasti

Haku Koskelan aamu- ja iltapäivätoimintaan 

Ilmoittautuminen aukeaa 15.4.-29.4 väliseksi ajaksi sähköisesti Koskelan Setlementin sivuilla: www.koskelansetlementti.net  > aamu- ja iltapäivätoiminta >ilmoittautuminen

Suolahden yhtenäiskoulun ja Koulunmäen yhtenäiskoulun oppilaiden huoltajat hakevat paikkaa Koskelan Setlementiltä (lukuunottamatta Suolahden yhtenäiskoulun ja Koulunmäen yhtenäiskoulun erityisryhmiä).

Haku Äänekosken Kaupungin järjestämään iltapäivätoimintaan

Kaupungin järjestämään iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti www.aanekoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta

Lisätietoja opetustoimistosta: toimistosihteeri Maarit Saranpää, puh. 0400 115 661

Äänekoskella 2.4.2019

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN OPETUSPALVELUT
KOSKELAN SETLEMENTTI  RY