Hakulomake Äänekosken nuorisovaltuustoon vuodelle 2020

Hakuaika nuorisovaltuustoon on 31.12.2019 asti.

Sääntöjen mukaan nuorisovaltuuston valittavan on oltava hakuvuonna vähintään 13 vuotta täyttävä ja enintään 20-vuotias Äänekoskella asuva tai opiskeleva nuori. Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään kymmenen ja enintään 20 nuorisovaltuutettua. Lisäksi voidaan valita enintään kymmenen varajäsentä. Nuorisovaltuutettu sitoutuu toimintakautensa aikana käymään kokouksissa, olemaan aktiivinen ja noudattamaan sääntöjä. Nuorisovaltuusto kokoontuu noin kerran (kesällä kokoustauko) ja tämän lisäksi nuorisovaltuutetuilla saattaa olla lautakuntien kokouksiin tai muihin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumisia.

Äänekosken jokaisen yläkoulun ja toisen asteen oppilaitoksen oppilas- ja opiskelijakunnilla on yksi kiintiöpaikka nuorisovaltuustossa. Oppilaskunnat päättävät itse kiintiöpaikkansa täyttämisestä, mutta niiden käyttämättä jättämisestä tulee ilmoittaa nuorisovaltuustolle. Mikäli kiintiöpaikkoja jää käyttämättä, nuorisovaltuusto voi täyttää paikan normaalin valinnan kautta.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 1. edistää ja seurata hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta sekä edistää Äänekosken kaupungin ja nuorten välistä yhteistyötä;
 2. vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille. Nuorisovaltuusto toimii myös asiantuntijaelimenä sekä nuorten edustajana asioissa, jotka koskettavat nuoria;
 3. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria ja heitä koskevissa asioissa;
 4. tiedottaa ja edistää tiedonkulkua nuorille heille tarkoitetuista palveluista;
 5. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamista;
 6. valmistella seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja laatia toimintakertomus;
 7. hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat, eri kaupungin toimielinten, lautakuntien sekä kaupunginhallituksen esittämät tehtävät;
 8. järjestää omaa toimintaa;
 9. yhden edustajan läsnäolo-oikeudella osallistua kunnallisten lautakuntien kokouksiin julkisten asioiden osalta;
 10. järjestää nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitettuja avoimia foorumeita.

Lisätietoja:

 • nuorisovaltuuston puheenjohtaja Aapo Nieminen, aanenuva@gmail.com
 • nuorisovaltuuston ohjaaja, nuorisotyöntekijä Elina Huuskola p. 0400 115 175, elina.huuskola@aanekoski.fi
 • nuorisovaltuuston ohjaaja, nuorisotyöntekijä Petri Varis p. 040 767 3172, petri.varis@aanekoski.fi

 Hakulomake