Henkilöjunaliikenteen palauttaminen Äänekoski – Laukaa – Jyväskylä -välille nytkähti merkittävästi eteenpäin

Henkilöliikenteen palauttaminen junaraiteille Äänekosken ja Jyväskylän välillä on edennyt esiselvityksistä kohti konkreettisia toimenpiteitä. Hanke on saanut liikenneministeri Anne Bernerin siunauksen.

Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen, Keski-Suomen maakuntajohtaja Tapani Mattila sekä joukko keskisuomalaisia kansanedustajia tapasi liikenneministeri Anne Bernerin keskiviikkona 13.12.2017. Kansanedustaja Petri Honkosen järjestämässä tapaamisessa keskusteltiin henkilöjunaliikenteen palauttamisesta Äänekosken ja Jyväskylän väliselle rataosuudelle.

"Henkilöliikenteen palauttamiseksi on jo tehty useita esiselvityksiä ja nyt on aika edetä kohti konkretiaa. Sen jälkeen, kun henkilöliikenne loppui vuonna 1987, on pendelöinnin määrä suorastaan räjähtänyt käsiin Jyväskylän ja Äänekosken välillä. On erinomaista, että asian tärkeyden ymmärtää myös liikenneministeri Berner," kiittelee Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Henkilöliikenteen palauttamisen eteen tehdään aikataulutettu suunnitelma toimenpiteineen, joka mahdollistaisi henkilöjunaliikenteen aloittamisen mahdollisimman pikaisesti. Vuonna 2018 perustetaan Liikenne- ja viestintäministeriön vetämä työryhmä, johon nimetään jäsenet Äänekoskelta, Laukaasta ja Keski-Suomen liitosta. Työryhmä vie kevään 2018 aikana loppuun selvitystyön henkilöliikenteen palauttamiseksi, jonka jälkeen edetään nopealla aikataululla.

Radan nykyinen kunto ei mahdollista henkilöliikennettä, mutta Äänekosken ratahankkeen myötä Jyväskylä – Äänekoski välille tehdyt perusparannukset ja sähköistäminen mahdollistavat jo uuden biotuotetehtaan vaatiman tehokkaan tavaraliikenteen. Pohjatyö henkilöliikenteenkin palauttamiseksi on siis jo pitkällä. 

"Ratahankkeen myötä rataosuuteen on jo investoitu n. 90 miljoonaa euroa, jolle ministeri Bernerin mukaan olisi hyvä saada katetta henkilöliikenne mahdollistamalla", Matti Tuononen toteaa. 

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja, Matti Tuononen 
Puh. 020 632 2010 
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

.